HomeBT Newsส่องออฟฟิศ! "GET" ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ในการบริการลูกค้า

ส่องออฟฟิศ! “GET” ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ในการบริการลูกค้า

GET แอปฯ ส่งพัสดุ-อาหาร เปิดบ้านโชว์วิศัยทัศน์ “วัฒนธรรมองค์กรมาก่อน” เป็นสิ่งที่ทำให้ GET พัฒนา สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการทำงาน ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดเวลาเข้างาน แต่ต้องมีประสิทธิภาพ

นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แอปพลิเคชัน GET ระบุว่า แม้จะเข้ามาในตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในขณะนั้นเป็นเพียงแค่บริษัทเล็ก ๆ ที่มีพนักงานเพียงแค่ 6 คน และเช่าโคเวิร์คกิ้งสเปซเท่านั้น ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตลูกค้าให้ง่ายยิ่งขึ้น

หากสังเกตดูจะพบว่าทีมบริหารมีอายุตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัย 50 ปี ที่นี่เน้นความสำคัญไปในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับ 1 มีคำพูดตลกหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ “ถ้าหากเครื่องบินเก่าแล้วคนขับใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ ถ้าหากเครื่องบินใหม่และคนขับเก่าก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้คนขับต้องปรับตัวและประสบการณ์เรานั้นของคนขับก็จะทำให้การบินเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะเร่งคันเร่งแบบเครื่องบินลำเก่าไม่ได้เหมือนเดิม”

- Advertisement -

องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะบอกผู้บริหารว่าองค์กรควรจะไปในทิศทางใด ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมพนักงานเพื่อที่จะฝึกการทำงานร่วมกัน ในเป้าหมายเดียวกัน

ดังนั้น การแบ่งปันวิสัยทัศน์ภายในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน พนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเข้างานตรงเวลาทุกวัน แต่มีเทคโนโลยีเข้ามาวัดผลว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ในห้องทำงานของแต่ละหน่วยก็มีระบบการสื่อสารผ่านวิดีโอด้วยการแบ่งปันหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยังห้องประชุม 1 เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกันมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเวลาและไม่มีข้อบังคับมากมายนักแต่ก็จะมาพร้อมกับการประชุมที่หนักหน่วงในการพัฒนาบริษัท


สำหรับ แอปพลิเคชัน GET เป็น แอปพลิเคชัน ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการการเรียกรถจักรยานยนต์เพื่อให้บริการในการส่งพัสดุและส่งอาหาร โดยได้รับเงินลงทุนจาก “โกเจ็ก” (Go-Jek) ซึ่ง GET ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น


ด้านคุณเฟ่ง เฟ่ง เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ ระบุว่า เป็นไปไม่ได้ที่บริษัทจะขาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้น ทีมงาน GET แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ซึ่งจะต้องทำอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นอกเหนือจากนี้ ยังมีการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อที่จะทำให้ แอปพลิเคชัน GET เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ เรื่องของความปลอดภัยและความถูกต้อง ดังนั้น บริษัทจะมีทีม 1 ทีมโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีผู้ที่โกงหรือไม่ หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชั่น

ขณะที่อีกหนึ่งความท้าทาย คือ การตรวจจับว่าเกิดการโกงขึ้นระหว่างส่งของหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับ แอปพลิเคชัน Online to Offline (O2O) ที่มักมีขั้นตอนและช่องว่างให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีบางส่วน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้พัฒนาที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนว่าต้นตอของปัญหามาจากที่ใดเพื่อให้เป้าหมายการบริการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ

คุณ ฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร ระบุว่า สิ่งที่ผ่านมาบริษัทเริ่มจากการมีพนักงานเพียง 10 คน ปัจจุบันมีมากถึงคน 200 คน ดังนั้น การสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์ในการทำให้พนักงานมีความสนิทสนมกันและเปิดกว้างในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้กับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรมีความเชื่อว่าถ้าหากพนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำให้พนักงานสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานก็จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

เป้าหมายหลักขององค์กรมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ “ทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่คนคนเดียว” เพราะบริษัทเชื่อว่าการเปิดรับและรับฟังปัญหาจากลูกค้าและทีมงานจะทำให้ธุรกิจนั้นไปได้ไกล “การผสานกันระหว่างสิ่งที่แตกต่างและความหลากหลายอย่างลงตัว” และ “การเลือกสิ่งที่ดีที่สุด” ดังนั้น บริษัทสนับสนุนให้พนักงานถ้าทายตัวเองที่จะก้าวเข้าไปสู่ความท้าทายใหม่และทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ หัวหน้าทีมที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทคืออายุ 25 ปี และเปิดโอกาสให้ทำงานกับผู้บริหารระดับสูงได้ ขณะที่การดูแลพนักงานของบริษัท มีการออกแบบโปรแกรมดูแลพนักงานที่ครอบคลุมในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวัน การจัดสรรเวลาการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดและไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้บริการของบริษัทเองเพื่อทราบถึงปัญหานะได้โดยตรง เรียกได้ว่าบริษัทมีการทำให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาและการชี้แจงข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ เดือนของพนักงานในแต่ละทีม หรือแม้กระทั่งการเล่นโยคะในออฟฟิศหลังเลิกงาน

ขณะที่อีกหนึ่งสิ่งที่แอปพลิเคชัน GET กำลังพัฒนาคือการสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งจ่ายเงินได้อย่างง่ายดาย และนอกเหนือจากการใช้งานในแอปพลิเคชันแล้ว ยังสามารถที่จะใช้งานเพื่อการจับจ่ายซื้อของในพื้นที่อื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันทางบริษัทได้เป็นพันธมิตรกับธนาคารไทยพาณิชย์และเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรนี้จะสามารถทำให้เข้าถึงจำนวนลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นายภิญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า อัตราการลาออกในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทมีการลาออกในจำนวนที่ต่ำมาก ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของบริษัทและพนักงานทุกคน มีความคิดว่าตนเองสามารถที่จะพัฒนาและทำให้บริษัทเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้

รูปแบบและลักษณะของออฟฟิศ GET

ออฟฟิศหนึ่งชั้นเต็ม 1,400 ตานางเมตร และมีอีกหนึ่งชั้นที่ใช้อบรมคนขับโดยเฉพาะ สำหรับรูปแบบของออฟฟิศที่มีการสร้างขึ้นนี้ คือ การออกแบบให้เลือกต่อการเกิดการทำงานร่วมกันในระหว่างทีม ซึ่งมีทั้งในส่วนที่จะทำให้พนักงานพักผ่อนและผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะปิงปองหรือมุมชมวิว

ขณะที่อีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อต่อการทำงานนั่นคือเมื่อพนักงานจำเป็นต้องใช้เสียงดังหรือติดต่อลูกค้าจนรบกวนพนักงานคนอื่นก็มีการออกแบบห้องที่ใช้สำหรับการพูดคุยกัน 3 คนและติดต่อลูกค้า

รูปแบบของบริษัทต้องการให้มีการทำงานในรูปแบบของครอบครัว ดังนั้นจึงมีพื้นที่เปิดกว้างเพื่อที่จะให้พนักงานได้เข้ามาทำกิจกรรมมากมายและ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นรูปแบบยกลอยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา ขณะที่ทุกมุมของบริษัทมีช่องปลั๊กไฟและช่อง USB ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานไม่จำเป็นต้องทำงานบนออฟฟิศของตนเองเท่านั้น รวมถึงภายในออฟฟิศที่มีระบบเชื่อมต่อวีดีโอหน้าจอของพนักงานไปยังปลายสายได้เพื่อทำให้เหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

โดยรูปแบบของบริษัทที่ใช้มีสีไหนลักษณะที่เป็นการเน้นย้ำถึงความปลอดภัย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้กรุงเทพฯสวยงามคือความผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่ทันสมัยและสิ่งที่เป็นมาในอดีต

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News