HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 23 พฤษภาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 23 พฤษภาคม 2566เกาหลีใต้ แซงหน้าคว้าอันดับ 1 ลงทุน FDI ในไทย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวถึงคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มีจำนวน 211 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เงินลงทุน 155,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 115


โดยเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดกว่า 31,400 ล้านบาท เนื่องจากมีการขอรับการส่งเสริมโครงการใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 2 ได้แก่ สิงคโปร์ มีจำนวน 30 โครงการ เงินลงทุน 29,742 ล้านบาท โดยมีโครงการใหญ่ในกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทแม่สัญชาติแคนาดา 1 โครงการ เงินลงทุน 18,500 ล้านบาท และกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทแม่สัญชาติจีน 1 โครงการ เงินลงทุน 6,400 ล้านบาท ขณะที่ประเทศจีน เป็นอันดับ 3 มีจำนวน 38 โครงการ เงินลงทุน 25,001 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 87) และญี่ปุ่น เป็นอันดับ 4 มีจำนวน 53 โครงการ เงินลงทุน 24,771 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 147)

- Advertisement -


จับตา!หนี้ครัวเรือน 15 ล้านล้านระเบิดเวลารัฐบาลใหม่

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยหนี้ครัวเรือนไทยล่าสุดในไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ที่ 86.9% ต่อจีดีพี คิดเป็น 15.09 ล้านล้านบาท แม้ภาพรวมจะปรับลดลง แต่รายไตรมาสปรับเพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ขยายตัวสูง โดยเฉพาะบัตรกดเงินสด และบัตรในห้างสรรพสินค้า ทำให้ต้องมาดูแลเรื่องนี้ให้รอบคอบ พยายามทำให้หนี้ลดลง


โดยเรื่องปัญหาหนี้เป็นความท้าทายของทุกรัฐบาล มองว่าอาจยังไม่ระเบิดเวลาในตอนนี้ แต่หนี้เป็นปัญหาต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะกระทบการใช้จ่ายครัวเรือน ซึ่งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือกัน ช่วยลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และสร้างวินัยทางการเงิน จากปัญหาหนี้ที่มีตอนนี้มาจากช่วงโควิด-19 ที่คนต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามา จนทำให้หนี้สูงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ฉุดรั้งการเติบโตของประเทศ ดังนั้นธนาคาร นอนแบงก์ ผู้ให้บริการทางการเงินและภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หนี้ครัวเรือนปรับลดลง และต้องให้ความรู้กับประชาชนว่า ก่อนก่อหนี้ต้องดูความสามารถชำระหนี้ของตนเอง ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และไม่สร้างหนี้เพิ่มขึ้น


กรมการท่องเที่ยวตั้งเป้าดึงยุโรปถ่ายหนังในไทยปีนี้ 1.2 พันล้าน

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ครั้งที่ 76 ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2566


โดยจากสถิติปี 2565 พบว่ามีผู้สร้างภาพยนตร์จากทวีปยุโรปเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 95 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 828 ล้านบาท และมีผู้สร้างภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 19 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 193 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่สร้างรายได้ จากการถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งกรมการท่องเที่ยวคาดว่า การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งนี้ จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการของประเทศไทย จำนวนกว่า 750 ราย นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยกว่า 1,200 ล้านบาท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในภาพรวม ทั้งการจ้างงานและกระจายรายได้สู่บุคลากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง


ยื่นได้เลย! กยศ.เปิด 4 เงื่อนไข เงินยืมเพื่อการศึกษาปี 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือทางเว็บไซต์ กยศ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566


ทั้งนี้ การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 กองทุนได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษากว่า 640,000 ราย ที่ขอกู้ยืมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท) โดยกองทุนจะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป


หมอเตือนด่วน! โควิดกลับมาพุ่งแรง เสียชีวิตเพิ่ม 200% ใกล้เต็มศักยภาพแพทย์รับมือ

นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตัวเลขผู้ป่วยโควิดรอรับเข้าโรงพยาบาลกลับเพิ่มมากขึ้นใหม่ นอกจากจะเป็นผู้ใหญ่กลุ่มเปราะบางแล้ว เริ่มมีผู้ป่วยเด็กให้เห็นประปรายด้วย ในภาพรวมประเทศสัปดาห์ล่าสุดที่ 20 ของปี ยังมีการเพิ่มขึ้นไปต่อของยอดผู้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ


โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 19 ก่อนหน้าราว 12%, 26%, และ 39% ตามลำดับ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตซึ่งพุ่งตามหลังมา เพิ่มขึ้นไปถึง 200% ที่ต้องระวังคือ ยอดผู้ป่วยอาการหนักสะสมรวมเข้าใกล้แนวรับศักยภาพตึงมือภาคการแพทย์ที่ 500 คนแล้ว และผู้เสียชีวิตก็ใกล้จะถึงแนวรับที่ 10 คนต่อวันแล้วเช่นกัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News