HomeBT NewsDepa ประกาศยกเลิกจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020”

Depa ประกาศยกเลิกจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศยกเลิกจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020” หลังวิกฤติ COVID-19 พ่นพิษ เบนเข็มปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สานต่อการสร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนั้น ดีป้า ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ จากเดิมที่มีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

ดีป้า เล็งเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนกันยายน 2563 ดังนั้นระยะเวลาดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมต่อการจัดงานที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม เพราะอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ร่วมงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของประชาชนกลุ่มนั้น ตลอดจนสังคมในวงกว้างดร.ณัฐพล กล่าว

- Advertisement -

ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวต่อว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 มีหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ วิทยากร ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อผ่านพ้นไป และอาจยังไม่มีความพร้อมในการร่วมจัดงาน นอกจากนี้ วิทยากรและผู้ร่วมแสดงนิทรรศการต้องมีการเตรียมงานและวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยากต่อการคาดการณ์ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อยุติลงในช่วงระยะเวลาจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 คาดว่า ภาคเอกชนที่เลื่อนจัดกิจกรรมจะอยู่ในสถานะที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจ และช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม ดีป้า ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สิ้นสุดลง

ดีป้า ได้เริ่มหารือกับภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในการร่วมวางแผน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยคาดหวังว่า การทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้จะช่วยให้เราพลิกฟื้นความเชื่อมั่น และผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีของคนไทยทุกคน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้าย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News