HomeBT News4 กระทรวงใหญ่ จัด “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019”

4 กระทรวงใหญ่ จัด “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019 ชูแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” ดึง 26 เมืองอัจฉริยะนำร่องทั่วอาเซียนร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

26 สมาร์ทซิตี้นำร่องอาเซียนจาก 10 ประเทศสมาชิก อาทิ หลวงพระบาง เนปิดอว์ จาการ์ตา ยะโฮร์บาห์รู พระตะบอง บันดาร์เสรีเบกาวัน สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาเมืองของแต่ละเมืองนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมประจำปี

โดยงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประชุม ASCN Annual Meeting 2019 ในรูปแบบ Roundtable Meeting ชูแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อการยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

พร้อมจัดงาน ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 กิจกรรมออกบูธนิทรรศการเมืองอัจฉริยะจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 ราย

พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำกว่า 50 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ 4 แนวคิด City X Tech, Ultimate Driving Forces, Sustainable-By-Design และ Better City through Better Digital Governance เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงาน “ASEAN Smart Cities Network” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน

โดยได้จัดงานครั้งแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือเพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างสมาชิก แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาเมือง หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละแผนปฏิบัติการ และสำรวจโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพันธมิตรภายนอกอาเซียน

รวมถึงสานต่อเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 หรือ ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้

เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของอาเซียนอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้ รมว.ต่างประเทศ ยังได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Advancing Partnership for Sustainability”

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า ในปีนี้มีการจัดการประชุม ASCN Annual Meeting 2019 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 โดยจัดระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ที่ GMM LIVE HOUSE เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศ

เพื่อพูดคุยหารือภายใต้แนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

  • City X Tech: Hacking Exponential Growth through Deep Innovation การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการผลักดันสู่ยุคสมาร์ทไลฟ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยกกำลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเมืองไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต
  • Ultimate Driving Forces: Reengineering Public-Private-Partnership จะเป็นอย่างไรถ้าเมืองสามารถขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนทั้งจากภาครัฐและเอกชน หรือ Public-Private-Partnership (PPP) เพื่อการปรับเปลี่ยนในระบบและเตรียมความพร้อมของ “สุดยอดพลังขับเคลื่อน” ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  • Sustainable-By-Design: Creativity and the City Sustainable-By-Design บทบาทของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมของเมือง มาปรับมุมมองให้กลายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่อาศัย ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถของผู้คน และเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน
  • Better City through Better Digital Governance เพื่อเมืองที่ดีกว่า และการกำกับดูแลด้าน ดิจิทัลที่ดียิ่งกว่าเดิม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเมืองที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน เน้นเรื่องการกำกับดูแลระบบดิจิทัลเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างความรับผิดชอบ พร้อมอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประชุมในระดับอาเซียนที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองด้านการพัฒนาเมืองจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและต่างชาติอย่างเกินความคาดหมาย

“สำหรับการจัดประชุม ASCN ในครั้งนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลายประเทศมาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่งผ่านรูปแบบการทอล์คโชว์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมถึงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 5,000 คน”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News