HomeBT Newsกรมการค้าภายใน หนุน "สินค้าชุมชนคุณภาพดี" ขายขึ้นห้างพารากอน 22-25 ส.ค.นี้

กรมการค้าภายใน หนุน “สินค้าชุมชนคุณภาพดี” ขายขึ้นห้างพารากอน 22-25 ส.ค.นี้

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ถึงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน ทั้ง 20 แห่ง ให้เป็นที่รู้จักและเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การจัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย” เป็นผลมาจากโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด ปัจจุบันประสบผลสำเร็จอย่างสูง ทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 หมู่บ้าน ใน 4 ภาค ประกอบด้วย

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

1.วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา จังหวัดนครปฐม

- Advertisement -

2.ชุมชนอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

4.กลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรพอเพียง 49 จังหวัดสมุทรสาคร

5.ตลาดน้ำลาวเวียง ชุมชนบ้านลาวเวียง จังหวัดสระบุรี

6.กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา

7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

9.หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

10.กลุ่มทอผ้าบนตรอกแค จังหวัดนครศรีธรรมราช

11.ชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

12.ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่

13.กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

14.วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่

15.วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์

16.ศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

17.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร

18.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก

19.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม

20.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดนครปฐม

สำหรับ “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย” ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง เช่น เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เครื่องจักสานจากผักตบชวา เครื่องเบญจรงค์ อาหารแช่แข็ง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ผ้ายกดอก และเครื่องดื่ม ชา รวมทั้งยังมีการสาธิตงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการทอผ้า ดุนลายเงิน ลงสีเขียนลายเบญจรงค์

ซึ่งจัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน ระหว่าง 22-25 สิงหาคม นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News