HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 22 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 22 กุมภาพันธ์ 2566


หอการค้าไทย-จีน ดึงนักธุรกิจโพ้นทะเลกว่า 2,000 คน สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (WCEC) ครั้งที่ 16 ว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยตลอดทั้งปี 2565 จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมถึง 3.69 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 เมื่อเทียบกับปี 2564 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.9 ของการมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย โดยการจัดประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีนักธุรกิจชาวจีน และ นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล กว่า 2,000 คน รวมถึงผู้ติดตามรวมๆ 4,000 คน ร่วมเดินทางเยือนประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยด้วย 


นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความตกลงทางการค้าที่ทันสมัยเชื่อมกับจีนในทุกระดับ ทั้งการยกระดับเอฟทีเอ อาเซียนจีน การบังคับใช้ความตกลง RCEP ไปจนถึงความตกลงระดับมณฑลและเมืองรองต่างๆหรือ “mini FTA” ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามทั้งสิ้น จำนวน 7 ฉบับ และมีกำหนดจะลงนามกับเมืองเชินเจิ้นในวันที่ 1 มีนาคมอีกหนึ่งฉบับ 

- Advertisement -


กกพ.ระดมสมองกำหนดราคา “ค่าไฟฟ้าสีเขียว” เสริมเขี้ยวเล็บผู้ส่งออกไทย 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยการประชุม กกพ. มีมติให้เปิดรับฟังความความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff ) โดยหวังว่าจะช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษีคาร์บอนข้ามแดน ข้อกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และยังเป็นมาตรการที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาว ในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส 


สำหรับร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการออกแบบ และวางแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวในสองรูปแบบคือ แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า (UGT1) และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า (UGT2) โดยเป็นการให้บริการไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมในระบบ และที่มีแผนจะพัฒนาใหม่เพิ่มเติมในระยะต่อไป  เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำไปเคลมการใช้พลังงานสะอาดตามกติกาสากลได้ 


มะนาวราคาพุ่งเท่าตัว คน.จับมือสมาคมตลาดกลางฯ ขายส่งผ่านรถโมบาย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่คาดว่าราคามะนาวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ราคาเบอร์ 1-2 เฉลี่ยราคา 5-7 บาท  จากเดือนก่อนราคา 3.9-4.50 บาท กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการกรมการค้าภายใน ประสานสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ประกอบด้วย ตลาดศรีเมือง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในราคาขายส่ง ซึ่งจะวิ่งไปจำหน่าย ณ สถานที่ชุมชน กว่า 100 จุด ทั่วกรุงเทพฯ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ผลิตจะเข้าสู่ภาวะปกติ 


นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรณีพบมีปัญหาราคามะนาวสูง หรือสินค้าไม่เพียงพอ กรมฯ จะได้เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางทั่วประเทศ เพื่อเข้าไปเปิดจุดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากมีการค้ากำไรเกินควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


ปิ้งไอเดีย ดึง “สตรีทฟู้ด” ชิงตรา Thai SELECT สร้างยอดขายตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศแล้ว 437 ร้านทั่วประเทศ โดยกรมฯ จะเดินหน้าตรวจสอบร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยร้านต้องมีเมนูอาหารไทย 70% มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 30 ที่ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน การใช้วัตถุดิบ การบริหารจัดการครัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะไม่ต่อตรา Thai SELECT ให้ ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าหาร้านอาหารไทยใหม่ ๆ เพื่อเข้าสมัครรับตรา Thai SELECT โดยปี 2566 คาดว่าจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนมี.ค.2566 และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมอบตรา Thai SELECT ให้กับร้านอาหารประเภทอื่น ๆ หรือไม่ เช่น ร้านสตรีทฟู้ด ซึ่งมีผู้ประกอบการเรียกร้องเข้ามามาก โดยกรมฯ รับที่จะไปหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป


ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับสมัครร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกร้านอาหารไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai SELECT โดยมีร้านอาหารสมัครเข้ารับการคัดเลือก 467 ร้าน สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ 217 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE 12 ร้าน Thai SELECT CLASSIC 185 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 20 ร้าน


การบินไทยนำร่องทดสอบใช้เทคโนโลยี Biometric แสกนใบหน้าผู้โดยสารเช็คอิน

บมจ.การบินไทย ระบุว่า บมจ. ท่าอากาศยานไทย มอบหมายให้เป็นสายการบินนำร่อง หรือ Pilot Carrier ในโครงการ Biometric Technology ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG409 เส้นทางกรุงเทพ – สิงคโปร์ จะเป็นเที่ยวบินทดสอบที่นำเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสาร ซึ่งจะมีการถ่ายภาพใบหน้าของผู้โดยสารขณะเช็คอิน ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2566 โดยผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว จะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์หมายเลข D9 – D12 เครื่องให้บริการเช็คอินอัตโนมัติ หมายเลข 63-64 รวมทั้งเคาน์เตอร์ที่จัดไว้ให้เช็คอินกระเป๋าสัมภาระ หมายเลข E14 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการทดลองนำเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของผู้โดยสาร โดยการถ่ายภาพใบหน้า ด้วยความสมัครใจ เพื่อเชื่อมต่อระบบไปยังทุกจุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ จุดตรวจ Passenger Validation และทางออกขึ้นเครื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถลดระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News