HomeBT Newsวางแผนการเงินคนฟรีแลนซ์ 4 แนวทางเตรียมรับมือวัยเกษียณ

วางแผนการเงินคนฟรีแลนซ์ 4 แนวทางเตรียมรับมือวัยเกษียณ

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เลือกที่จะออกมาทำงานอย่างอิสระมากขึ้น เพื่อไม่ต้องถูกจำกัดด้านเวลาเหมือนกับมนุษย์เงินเดือน หรือคนที่ทำงานมีรายได้ประจำ พนักงานออฟฟิศ แม้จะมีความเสี่ยงเรื่องความสม่ำเสมอของรายได้ในแต่ละเดือน แต่ก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนเสียอีก ทำให้คนอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต้องวางแผนทางการเงินอย่างดี มิเช่นนั้นการเงินอาจสะดุดได้

เมื่อมีรายได้ที่แตกต่างกันไป “การวางแผนทางการเงิน” จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ต้องมีวิธีการจัดสรรรายได้ที่ได้มาแต่ละครั้งเป็นเงินออมและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและจัดการให้ตัวเองมีเงินพอใช้สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการประกันสุขภาพ การประกั​นชีวิต  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อน กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

สำหรับการวางแผนทางการเงินแบบฉบับของคนฟรีแลนซ์

- Advertisement -

1.ออมเงินไว้ใช้เผื่อฉุกเฉิน เหล่าฟรีแลนซ์ควรเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในยามขาดรายได้ ซึ่งบางครั้ง อาจจะเป็นเวลาหลายเดือน ดังนั้น ทางที่ดีก็ควรเตรียมเงินสำรองสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเรา

2.สร้างหลักประกัน หากลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ควรส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 39 เพื่อให้ได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง หรือหากเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกได้ว่าจะสมัคร กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 หรือเลือกใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ หากคิดว่ายังไม่เพียงพอ เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับ การรักษา และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่สวัสดิการรัฐบาลไม่สนับสนุน รวมทั้งครอบคลุม การชดเชยรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายวัน เพราะหากเจ็บป่วยคงไม่สามารถหารายได้ในช่วงเวลานั้นได้

3.จัดสรรบัญชีการเงินให้ชัดเจน โดยแยกเป็นอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีส่วนตัว และบัญชีรายได้จากการทำงาน ซึ่งทำหน้าที่เสมือน บัญชีบริษัท หากต้องการเบิกเงินในบัญชีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น จากนั้นให้ทยอยแบ่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเท่าๆ กันทุกเดือน เสมือนเป็นการให้เงินเดือนตนเอง ซึ่งควรจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการทางการเงินส่วนตัวและการทำงานออกจากกัน

4.วางแผนออมเพื่อเกษียณ สำหรับคนที่เคยทำงานประจำ พอเปลี่ยนมาเป็นฟรีแลนซ์ สวัสดิการเพื่อการเกษียณที่เคยมี อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ ก็จะหายไป จึงควรเตรียมแผนเพื่อรองรับวัยเกษียณ เช่น การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม โดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงิน บำนาญหรือเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งรัฐบาลจะช่วยสมทบเงินเพิ่มเติมให้ส่วนหนึ่ง เมื่อเราอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับเงินคืนเป็นรายเดือน เช่น ได้รับเป็นเงินบำนาญตลอดชีพตามเงื่อนไข ที่กำหนด หรือได้รับเป็นเงินดำรงชีพ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีจะหมด หรือลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นอกจากจะเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้ว ยังสามารถนำยอดเงิน ลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยดังนั้นคนที่มีอาชีพอิสระแล้ว ก็อย่ามีอิสระทางการเงินมากจนลืมดูว่าเงินในกระเป๋าเรามีเพียงพอต่อไปจนถึงวัยเกษียณในบั้นปลายชีวิตหรือไม่ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกอาชีพไหนก็ควรวางแผนการเงินไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อไม่ให้ระหว่างทาง การเงินเกิดสะดุด ชีวิตอาจพังลงได้ในพริบตา!

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News