HomeBT News'Thailand AI Ethics' เปิดแนวทางการพัฒนา AI ด้วยหลักจริยธรรม

‘Thailand AI Ethics’ เปิดแนวทางการพัฒนา AI ด้วยหลักจริยธรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) จับมือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผสานมุมมองและประสบการณ์ระดับโลกจากเอกชน ร่วมวางรากฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทยในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้หลักจริยธรรม

-เทนเซ็นต์ รุกตลาด B2B ชูจุดขายด้าน AI และ Cloud
-“OIIO” Thailand TECHLAND 2019 ตั้งเป้าเทียบงาน CES

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ก่อนที่ AI จะถูกนำมาใช้จริงจะมาในรูปของการศึกษาวิจัยและพัฒนา คนคิดจะอยู่ในห้องแล็ป เมื่อคิดแล้วก็นำไปใช้งานเลย ถ้าไม่มีมนุษย์คอยกำกับดูแล AI จะทำซ้ำไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

- Advertisement -

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่รณรงค์ให้ระมัดระวังการพัฒนา AI กับผลกระทบต่อสังคม ซึ่งบางประเทศห้ามใช้ AI ในการผลิตอาวุธสงคราม ถึงแม้ว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้อาวุธ แต่เมื่อผลิตออกมาแล้วไม่สามารถควบคุมได้ เพราะฉะนั้นการพัฒนา AI จะมองในมุมเดียวไม่ได้อีกแล้ว

สำหรับร่างเอกสารหลักการและแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ “Digital Thailand – AI Ethics Guideline” ได้ผ่านการนำเสนอสู่สาธารณชนและสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในวันนี้ (21 ตุลาคม 2562) โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชนในการสร้างร่างเอกสารดังกล่าวขึ้น เพื่อวางแนวทางในขั้นแรกเริ่มในด้านหลักการทางจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์

ทั้งนี้แนวทางแยกออกได้เป็น 6 ประการ ได้แก่

1.ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะต้องได้รับการส่งเสริมความการใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

2.ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล โดยเคารพต่อความเป็นส่วนตัว เกียรติ สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

3.ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ ควรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งจะต้องมีภาระความรับผิดชอบ ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตามภาระหน้าที่ของตนได้

4.ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม รวมถึงการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ตามหลักจริยธรรม

5.ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอนเอียง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมาก

6.ความน่าเชื่อถือ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการใช้งานต่อสาธารณะ โดยมีผลลัพธ์อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมการดำเนินการควบคุมคุณภาพและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลได้

“วันนี้เป็นการสร้างความตื่นตัว โดยทั้ง 6 เรื่องที่ถูกสรุป อาจมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกหลายเรื่องที่เรายังคาดไม่ถึง หลังจากร่างฉบับนี้ออกไป อาจจะมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้ปฏิบัติ และทุกภาคส่วน เพื่อนำไปออกเป็นกฎระเบียบ” นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กล่าวสรุป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News