HomeBT Newsกสิกรไทยคาด “ม.กระตุ้นท่องเที่ยว” หนุนรายได้เที่ยวไทย 1.22 ล้านล้านบาท

กสิกรไทยคาด “ม.กระตุ้นท่องเที่ยว” หนุนรายได้เที่ยวไทย 1.22 ล้านล้านบาท

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศช่วงที่เหลือของปีนี้ดีขึ้น
  • คาดเกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากปี 2561
  • ท่องเที่ยวไทย 7 เดือนแรกโตแค่ 2.6% สภาพแวดล้อมไม่เอื้อ ทั้งปัญหาฝุ่นละออง ภัยแล้ง และภาวะเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  ประเมินว่า  หลังจากคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ทั้งการแจกเงิน 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายในท่องเที่ยวข้ามจังหวัด  และให้สิทธิคืนเงินที่ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 15% สำหรับวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  รวมถึงการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival รวมตลาดจีนและอินเดีย จากสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562 เป็นสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563 

จากมาตรการดังกล่าวจะสร้างบรรยากาศตลาดท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าทั้งปี 2562 รายได้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท

7 เดือนแรก ตลาดไทยเที่ยวไทยยังอ่อนแรง โตแค่ 2.6%

ด้านสถานการณ์ท่องเที่ยว 7 เดือนแรกปี 2562 ตลาดไทยเที่ยวไทยยังอ่อนแรง แม้จะมีมาตรการภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ (วันที่ 30 เมษายน –วันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่เอื้อ อาทิ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวที่ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

โดยข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 90.5 ล้านคน-ครั้ง เติบโต 2.6% (YoY) โดยคนไทยมีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมูลค่าประมาณ 0.63 ล้านล้านบาท เติบโต 4.9% (YoY)

- Advertisement -

ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศน่าจะดีขึ้นจากในช่วงต้นปี จากปัจจัยด้านฤดูกาล โดยในช่วงที่เหลือของปีจะมีช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาและมีวันหยุดติดต่อกัน และปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะช่วยหนุนให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยว

โดยนอกจากกลุ่มที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของมาตรการจะได้รับอานิสงส์แล้ว ยังอาจช่วยกระตุ้นกลุ่มที่ยังไม่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวให้มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้น่าจะช่วยกระตุ้นในกลุ่มนักทัศนาจรที่เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงแบบไปเช้า-เย็นกลับ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศและกำลังซื้อของประชาชน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะกลับมาในช่วงปลายปี ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อแนวโน้มตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้

ประเมินทั้งปี 62 คาดจำนวนนักท่องเที่ยวโต 2.8% สร้างรายได้ 1.12 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทั้งปี 2562 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนไทยในช่วงท้ายปี ส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขา โดยหากในปีนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการท่องเที่ยว คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในหลายๆ จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวน่าจะดีขึ้น

ขณะที่รายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เติบโต 4.7% จากปีก่อนหน้า (โดยเม็ดเงินการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี 2562 เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากในช่วง 7 เดือนแรกของปี) ซึ่งรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทยนี้ได้คำนึงถึงผลของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% จากในกรณีที่ไม่มีมาตรการ

แนะผู้ประกอบการสร้างโปรโมชั่นจูงใจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองควรพิจารณาใช้โอกาสจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งทำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ จัดแคมเปญร่วมกับสถาบันการเงิน การจัดประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอาจจัดกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่มีความต้องการสัมผัสกับวิถีชุมชมการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเพื่อให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News