HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 21 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 21 กุมภาพันธ์ 2566


อีวีป้ายแดงแรงไม่หยุด โต1,022% ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ ม.ค.ทะลุ 1.5 แสนคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. 66 มีทั้งสิ้น 157,844 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.02% เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 91,532 คัน เพิ่มขึ้น 7.43% ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 66,312 คัน ลดลง 0.35% โดยมียอดขายภายในประเทศ 65,579 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.58% และลดลงจาก ธ.ค. 65 คิดเป็น 20.80% เนื่องจากการขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์บางรุ่น จึงผลิตรถยนต์บางรุ่นได้น้อยไม่พอส่งมอบให้ลูกค้า ขณะที่การส่งออก 86,786 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.28% แต่ลดลงจาก ธ.ค. 65 คิดเป็น 22.24%


ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง ที่เป็นรถยนต์นั่งในประเทศเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 2,929 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 261 คัน หรือเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 1,022.2% โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่มีบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนเข้ามาจำหน่ายด้วย

- Advertisement -

ปัจจุบันถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะถดถอย แต่จากการที่ได้รับชิปเพิ่มขึ้น  จีนเปิดประเทศ และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ส.อ.ท.เองก็ยังคงมั่นใจว่าการผลิตรถยนต์ปีนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,950,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.53% จากปีก่อน แบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อส่งออก 1,050,000 คัน และยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 900,000 คัน

ครม.ไฟเขียวบ้านล้านหลัง เฟส 3 สูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้นาน 40 ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่แพง  วงเงิน  20,000 ล้านบาท โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน และมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี


ทั้งนี้ หลังจาก โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 มียอดขอกู้และอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว  22,240 ราย เป็นเงิน 19,937  ล้านบาท โดยผู้ขอกู้กระจายตัวอยู่ในช่วงวงเงินกู้ ตั้งแต่ยอดเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท มีสัดส่วนร้อยละ11, วงเงินขอกู้  500,001–1,000,000 บาท สัดส่วนร้อยละ 47 และ วงเงินกู้ 1,000,001–1,500,000 บาท สัดส่วนร้อยละ 42 อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนในจังหวัดภูมิภาค ร้อยละ 64 นับว่าผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ กู้เงินซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค ขณะที่โครงการบ้านล้านหลังเฟสแรก  ได้รับความสนใจมีผู้ยื่นขอกู้  52,800 ราย วงเงิน 40,000 ล้านบาท สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการ

สสว. เผยดัชนีเชื่อมั่น SME ม.ค. ชะลอตัวหลังเทศกาลปีใหม่

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนมกราคม 2566 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า อยู่ที่ระดับ 53.9 ลดลงจากระดับ 55.7 เนื่องจากกำลังซื้อชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือนมกราคม หลังจากพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาล และกังวลด้านต้นทุนเพิ่มอีกครั้งในทุกภูมิภาค องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนี SME เดือนมกราคมลดลง ได้แก่ กำไร คำสั่งซื้อโดยรวม ต้นทุน และการจ้างงาน ซึ่งมีความเชื่อมั่นลดลงอยู่ที่ระดับ 58.8 63.4 38.0 และ 50.0 ในขณะที่องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ และการลงทุน ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ค่าดัชนีฯ ส่วนใหญ่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับค่าฐาน 


ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคการบริการ มีค่าดัชนี SME ลดลงสูงสุดอยู่ที่ 54.4 จาก 57.5 รองลงมาคือ ภาคการค้า อยู่ที่ระดับ 53.4 จากระดับ 55.0 ภาคการเกษตร ค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 52.1 จาก 53.0 ส่วนภาคการผลิต ค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 53.8 จากระดับ 54.3 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 53.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 55.2 โดยเฉพาะภาคบริการและภาคการผลิตที่กังวลต่อกำลังซื้ออาจลดลงในอนาคต รวมถึงปัจจัยด้านต้นทุนที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

OR ทุ่ม 3.1 หมื่นล้านบาทลุยธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ปี 2565 OR มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 54.3% และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43.2%  ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า “EV Station  PluZ” แล้ว 302 แห่ง หรือ 909 หัวชาร์จ และยังร่วมกับพันธมิตรขยายเครือข่าย EV Station PluZ ตอบสนองผู้ใช้รถ EV ตั้งเป้าปีนี้ขยายสถานีชาร์จเป็น 500 จุด รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy 


สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2566 OR มุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth”  โดยเตรียมงบลงทุนจำนวน 31,197 ล้านบาท เพื่อการขยายและสร้างความแข็งแกร่ง Business Value Chain ของ กลุ่มธุรกิจ Lifestyle  โดยได้จัดสรรงบประมาณ14,193 ล้านบาท หรือ 45% ของงบลงทุน สำหรับขยายสาขาร้าน Café Amazon และร้าน Texas Chicken รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆ นอกจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) แล้วยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และTourism อีกด้วย

กรุงศรีต่อยอดรุกตลาด ESG โตต่อเนื่อง ชูจุดเด่น solution ครบวงจร

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานในลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวิาณิชธนกิจ ของธนาคารกรุงศรีฯในปี 2565 ที่ผ่านมา มียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 474,500 ล้านบาท มีอัตราเติบโตอยู่ที่ 2% เมื่อเทียบกับปี2564  ซึ่งถือว่ายังสามารถเติบโตได้ดี แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด, การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาเงินเฟ้อ 


ขณะเดียวกัน กรุงศรีฯ ยังให้การสนับสนุนการเงินกับธุรกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในด้านESG ในการสนับสนุนธุรกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท เช่น ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด  ส่วนทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามแผนระยะกลาง โดยตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 5% หรือประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท รวมถึงตั้งเป้าการสนับสนุนด้าน ESG Finance  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ลูกโครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 50,000-100,000 ล้านบาทภายในปี 2573

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News