HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 20 พฤศจิกายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 20 พฤศจิกายน 2566นายกฯ ยืนยัน ไทยมีศักยภาพดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ หนุนพัฒนาเมืองรอง-โครงสร้างพื้นฐาน

วานนี้ (19 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในโอกาสครบรอบ 91 ปี หอการค้าไทย เรื่อง “The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” และรับข้อเสนอทางเศรษฐกิจจากหอการค้าทั่วประเทศ (สมุดปกขาว)


ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วนตามแนวทาง Connect the dots ในการเชื่อมโยงความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Connect – Competitive – Sustainable โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ประธานหอการค้าต่างประเทศ นายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการรุนใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้มากล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในโอกาสครบรอบ 91 ปี หอการค้าไทยในวันนี้ โดยกล่าวถึงการเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’ Meeting) ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และได้พบปะกับผู้นำประเทศต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของต่างประเทศ เช่น Facebook Tesla Google Microsoft ทำให้เห็นถึงศักยภาพประเทศไทยในหลายด้านทั้งเรื่องความพร้อมด้านคมนาคม โดยเฉพาะเรื่องของ Clean Energy ซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศ เรื่อง Health Care โรงเรียน International ฯลฯ และสนใจที่จะมาลงทุนในไทยอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีจุดยืนของตนเองด้านการค้าขายมาโดยตลอด โดยนายกฯ ย้ำวัตถุประสงค์การเดินทางไปเยือนต่างประเทศได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่มาเพื่อค้าขายและเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในไทยผ่านการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักลงทุนจะได้รับ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษี และมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถ Offer นักลงทุนต่างประเทศให้มาลงทุนในไทยได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องของ FTA ยังล้าหลังอยู่ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยมีการเจรจาเรื่องนี้น้อยมาก ซึ่งเรื่องของ FTA จะเป็นอีกหนึ่งวาระที่สำคัญของรัฐบาลนี้ที่จะเดินหน้าเต็มที่และทำให้เกิดผลโดยเร็ว ซึ่งจากการที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปูทางไว้แล้ว เช่น ที่ออสเตรเลียถึงแม้มีเรื่อง FTA แล้วแต่ก็จะมีการอัปเกรด FTA ขึ้นไปอีก และจะมีการขยายไปในอีกหลายประเทศต่อไปด้วย

- Advertisement -นายกฯ หารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมมอสโกนี นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับนางจีนา เอ็ม. เรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ นครซานฟรานซิสโก


นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีฯ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องนโยบายและพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยและสหรัฐฯ โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก และสนใจส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ (reliable partner) ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ย้ำความพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไปนายกฯ ย้ำ 3 แนวทางในเวทีผู้นำเอเปค ความยั่งยืน-การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง-ความเชื่อมโยง

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ประชุม Moscone Center นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในรูปแบบ Retreat (APEC Economic Leaders’ Retreat (Session II)) ในหัวข้อ “Interconnectedness and Building Inclusive and Resilient Economies” พร้อมร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 30


โดยก่อนการกล่าวถ้อยแถลงของ นายกฯ (ลำดับที่ 18 ต่อจากจีนไทเป ก่อน ปธน. เวียดนาม) นาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2023 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบการค้าพหุภาคีและเอเปค เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และสงบสุข โดยวานนี้ ได้มีการหารือและสนทนาเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนายกฯ เห็นพ้องกับผู้นำทุกคนว่า ถึงเวลาที่ต้องลงมือแล้ว โดยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นายกฯ ได้เสนอ 3 มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อเอเปค“สมศักดิ์” ปลื้ม งานลอยกระทงสุโขทัย คนร่วมงานวันแรกครึ่งแสน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 27 พ.ย.นี้ หลังมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยจากการเปิดงานวันแรก ได้มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานถึง 47,064 คน ทำให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ โรงแรมทั่วเมืองสุโขทัย มียอดการจองมากถึง 80% แล้ว ซึ่งคาดว่า ปีนี้จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุโขทัย ถึง 800 ล้านบาท เพราะมั่นใจว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานในปีนี้ถึง 750,000 คน


“งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ เป็นหนึ่งในกิจกรรม Thailand Winter Festivals ที่รัฐบาลต้องการผลักดันการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ โดยดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่มีประเพณีวัฒนธรรมโดดเด่น อย่างที่จังหวัดสุโขทัย โดยจากการที่ผมเปิดงาน และเดินชมกิจกรรมต่างๆ รู้สึกดีใจแทนคนสุโขทัย ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ความสนใจ และมาร่วมงานมากขึ้น ถือว่า เป็นอีกกิจกรรมที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมงานได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว“นฤมล” เผยญี่ปุ่นสนใจลงทุนหลายอุตสาหกรรมใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้า เปิดเผยภายหลังต้อนรับและหารือกับนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตนาชิดะ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผูัแทนการค้า พร้อมกล่าวยืนยันว่าประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับรัฐบาลภายใต้การนำ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ซึ่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์เป็นมิตรที่ดีต่อกันมายาวนาน


ผู้แทนการค้า กล่าวว่า เอกอัครราชทูตนาชิดะ  เสนอไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่หลากหลายในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตรถ EV และสินค้าที่เชื่อมโยงเพื่อส่งไปยังประเทศอาเซียน อีกทั้ง ภายใต้นโยบาย Green Growth ของประเทศญี่ปุ่น ภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นมีความสนใจร่วมลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ เช่น  AI,Bio Technology, Modern Agriculture และ Clean Energy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกฯ เศรษฐา ที่ต้องการส่งเสริม Green Economy & Clean Energy เช่นกัน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดจากแสงแดด ลม น้ำ และขยะ ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอาจมีการนำพลังงานสะอาดเหล่านี้มาใช้ในภาคการผลิตมากขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News