HomeBT NewsBusiness Today Thai Politics 20 ตุลาคม 2566 / ภาคเช้า

Business Today Thai Politics 20 ตุลาคม 2566 / ภาคเช้า


“ก้าวไกล” ขุดที่มาเงินดิจิทัล บอกญี่ปุ่นเคยใช้มาก่อน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียน ต้นกำเนิดdigital wallet มาจากประเทศญี่ปุ่น

- Advertisement -


เปเปอร์นี้ทำวิจัยกรณีของญี่ปุ่นในปี 1999 ที่แจกคูปอง2 หมื่นเยน 31 ล้านใบให้ครอบครัวที่มีบุตร และผู้สูงอายุคูปองใช้ได้เฉพาะร้านค้าในชุมชนเท่านั้น และมีอายุ 6 เดือน เหมือนเป๊ะ!

ผลก็คือ ช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้ากึ่งคงทน (เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก) ได้ 0.1-0.2 เท่าของเงินที่ได้เท่านั้น และไม่มีผลช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้าไม่คงทน(อาหาร น้ำมัน) หรือสินค้าบริการได้เลย

การจำกัดเวลาใช้จะมีผลก็ต่อเมื่อปกติคนซื้อของน้อยกว่านั้นแต่การใช้ให้หมดตามระยะเวลา ก็อาจไปลดการซื้อสินค้าในอนาคตอยู่ดี การจำกัดรัศมีการใช้จะมีผลก็ต่อเมื่อปกติคนซื้อของในชุมชนน้อยกว่านั้น ถ้าปกติใช้มากกว่าก็ไม่มีผล

เราไม่จำเป็นต้องเชื่องานวิจัยก็ได้ค่ะ แต่ก็ไม่ควรพูดเรื่อยโดยไม่มีข้อมูลมายืนยัน และถ้ายังดึงดันทำต่อ ก็ขอให้ตั้งโครงการประเมินผล เก็บข้อมูลก่อน–หลังโครงการ เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ และรับผิดรับชอบกับผลของโครงการที่จะเกิดขึ้นด้วย


“ปดิพัทธ์” พร้อมให้ปากคำคดีเลี้ยงหมูกระทะ ควักเงินออกเอง

ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 โพสต์ทวิตเตอร์ หรือเอ็กซ์ ระบุว่า มีการเรียกสอบบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมูกะทะแม่บ้านสภา

มีคนระบุว่า คุณสมชัย (กกต.) เขาแนะนำว่าให้จ่ายเอง ทราบมาว่าในที่สุดก็จ่ายเองไปแล้ว ไม่น่ามีปัญหา


ขณะที่นายปดิพัทธ์ เข้าไปตอบว่า จ่ายเองไปแล้ว

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีนายปดิพัทธ์ นำเงินค่ารับรองในตำแหน่งไปจัดเลี้ยงหมูกระทะให้แม่บ้านสภา 370 คน อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 184 มาตรา 185

และอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานสภา 2519 ที่ระบุว่า ค่ารับรองในตำแหน่งให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยอนุมัติของประธานรัฐสภา หรือผู้ที่ประธานสภามอบหมาย ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทค่ารับรองของประธานรัฐสภาที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในระเบียบดังกล่าวบัญญัติคำจำกัดความไว้ ค่ารับรอง

หมายความว่า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือเพื่อเกียรติแห่งประธานรัฐสภาเท่านั้น


“สุรพงษ์” คาดรัฐบาลดันกฎหมายรางแล้วเสร็จปลายปี 67

สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ว่า ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. … นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประมาณปลายปี 2566


ที่ผ่านมาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯได้มีการเสนอร่างวาระที่ 1 ไปแล้ว แต่ถูกตีกลับ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.มีระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 90 วัน ซึ่งตรงกับช่วงหมดสมัยรัฐบาลชุดก่อน จึงเสนอไม่ทัน โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.กลับเข้าสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 1 อีกครั้ง เมื่อผ่านวาระที่ 1 จากนั้นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2-3 แล้วจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ คาดว่าร่าง พ.ร.บ.จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2567

โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงเรื่องข้อกฎหมายให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน อาทิ ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีการออกใบขับขี่แบบไร้คนขับ เป็นต้น


“ประเสริฐ” เตือนตัดต่อภาพนายกฯเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตผิด พรบ.คอมฯ

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้เข้าร่วมคณะกับเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในการเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Coperration – BRF) ครั้งที่ 3 และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ตามคำเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีภารกิจในการหารือกับ บริษัท Xiaomi และ Alibaba Group ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านดิจิทัล พร้อมขยายความร่วมมือด้านการลงทุน ด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซ


ในการเยือนจีนครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง คือ ในโลกออนไลน์ ได้มีการส่งต่อรูป และข้อความที่เป็นภาพตัดต่อ บิดเบือน เกี่ยวกับการเดินทางไปจีนในครั้งนี้ ของนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตัวบุคคล และภาพลักษณ์ของประเทศ

โดยผู้ที่ทำการตัดต่อ ส่งต่อ และบิดเบือนเนื้อหา ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมฯ) มาตรา 14 นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กระทรวงฯมีความไม่สบายใจ และเห็นใจนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศ แต่กลับมาโดนตัดต่อภาพ ดัดแปลงภาพ รวมถึงมีข้อความที่บั่นทอนการทำงานพอสมควร

จึงขอความเห็นใจจากประชาชน ให้มองในส่วนดี ส่วนที่เป็นการทำงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการไปในครั้งนี้ของนายกฯ มากกว่าไปโฟกัสในเรื่องการแต่งกาย และขอให้งดแชร์ งดส่งต่อ เพราะนอกจากไม่เกิดผลดีแล้ว อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้


“อัครเดช” แจงสภาฯไม่ได้คว่ำมติแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติส่งเรื่องเด็กไร้สัญชาติ หรือเด็กรหัสตัวจี (G) หรือเด็กนักเรียนที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ให้กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแทนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามาฯ มาพิจารณาว่า การที่ส.ส.พรรคก้าวไกลโจมตีว่า สภาฯคว่ำญัตติช่วยเด็กไร้สัญชาติไม่เป็นความจริง ไม่ใช่การคว่ำญัตติ แต่เป็นการส่งเรื่องให้กรรมาธิการสามัญของสภาฯไปดำเนินการ ซึ่งทุกพรรคก็มีส.ส.ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอยู่ด้วย


โดยยืนยันว่า สภาฯไม่ได้โหวตคว่ำ แต่ไม่เห็นด้วยให้ตั้งกมธ. แต่มีมติให้ส่งญัตตินี้ไปยัง กรรมาธิการการศึกษา เป็นผู้พิจารณา

ตนไม่อยากให้พรรคการเมืองนำเรื่องนี้มาบิดเบือน นำมญัตติที่เสนอเข้าสภาฯไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด ถ้าที่ประชุมสภาฯดูแล้วงานไปตรงกับคณะกรรมาธิการสามัญคณะใด ก็สามารถส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะนั้นแก้ไขปัญหาได้ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมา จึงไม่อยากให้มีการโจมตีกันว่า สภาฯคว่ำญัตติ เรื่องนี้สื่อสารออกไปแล้วประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่า สภาฯไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เพราะคณะกรรมาธิการสามัญก็ทำงานมีประสิทธิภาพมีตัวแทนจากทุกภาคการเมืองร่วมเป็นกรรมาธิการฯอยู่แล้ว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News