HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 20 กันยายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 20 กันยายน 2566


ไทยประกาศขับเคลื่อน SDGs เสริมความร่วมมือพหุภาคี

- Advertisement -

วานนี้ (19 ก.ย. 2566) เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) ณ Trusteeship Council Chamber สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี ค.ศ. 2023 (Sustainable Development Goals (SDG) Summit 2023) โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023 ซึ่งถือเป็นการกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลยังคงเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ทั้งนี้ ความร่วมมือของทุกประเทศในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ ได้เผชิญกับความท้าทายร่วมกันมาถึงในช่วงครึ่งทางของวาระดังกล่าว และในทศวรรษนี้ ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ และสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดสรรแหล่งทรัพยากรและเงินทุน การลดช่องว่างทางการเงิน รวมถึงสรรหานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทาย และการร่วมกันขับเคลื่อน SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม


นายกฯ พบผู้นำการเงินสหรัฐฯ ศึกษาแนวทางการลงทุนในประเทศไทย

วานนี้ (19 ก.ย. 2566) เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพบกับ Mr. Larry Fink CEO กลุ่มบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารการเงิน และการลงทุนของโลก เพื่อศึกษาแนวทางในการลงทุนในประเทศไทย ทั้งในภาคการลงทุนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับ Clean Energy เพื่อขยายฐานการลงทุน และการผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนใน Sustainability Linked Bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทย ซึ่งบริษัทฯ มีแนวโน้มในการลุงทุนในบริษัทในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้


ทั้งนี้ BlackRock เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2023 9.43 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยมีหลาย ๆ กองทุนใหญ่ ๆ ของไทย เช่น ประกันสังคม และ กบข. มีการลงทุนผ่านการซื้อหน่วย Exchange Traded Fund (ETF) ของ BlackRock อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ BlackRock เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีแผนที่จะมีการลงทุนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก และได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน Sustainability Linked Bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทยในปีหน้า


โฆษกสำนักนายกฯ แจง บิลค่าไฟบางส่วนออกก่อนมีมติ ครม.

วันที่ 19 ก.ย. 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ ครม. มีมติลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิมพ์และส่งบิลค่าไฟของรอบเดือนกันยายน 2566 ออกไปบางส่วนแล้วประมาณ 8 ล้านฉบับ หรือประมาน 30% ก่อนที่จะมีมติครม.ลดค่าไฟฟ้าออกมา


ดังนั้น ถ้ามติออกมาก่อน ทำใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นบิลตามมติ แต่ถ้าวางใบแจ้งไปแล้วแต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระเงิน จะปรับปรุงบิล เวลาผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจะเป็นยอดใหม่ที่ลดแล้ว ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินไปแล้ว ตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ลดราคา ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวล จะไปคืนให้โดยนำไปลดกับบิลค่าไฟเดือนถัดไป


ออมสิน รวมพลัง บสย. เสริมสภาพคล่อง ออกสินเชื่ออาชีพอิสระรายย่อย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว ธนาคารจึงได้ออก สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรม พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ซึ่งมี บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกัน ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แทนลูกค้า ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

ติดตามรายละเอียดที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115.


กยศ. เผยมีผู้กู้ยืมเพิ่ม 13% เป็น 46,168 ล้านบาท เตรียมนำร่องให้กู้ Reskill Upskill

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายกรอบวงเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจำนวน 46,168 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ขอกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และเตรียมนำร่องการกู้ยืมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (Reskill Upskill) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้กู้ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ โดยในปีนี้มีผลการรับชำระหนี้ 25,719 ล้านบาท (ยอด ณ วันที่ 12 ก.ย. 66) และกองทุนเตรียมทำสัญญาระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้องทุกกลุ่มในปลายปีนี้


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนได้มีมติอนุมัติขยายกรอบการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 46,168 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมจากเดิม 643,256 ราย เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นขอกู้ยืมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้กว่า 117,000 ราย รวมจำนวนผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 760,256 ราย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น กองทุนยังอยู่ระหว่างเตรียมโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตร Reskill Upskill โดยนำร่องให้กู้ในกลุ่มโรงเรียนบริบาล เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาที่หลากหลาย โดยกองทุนคาดว่าจะสามารถเริ่มให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News