HomeBT NewsSME Bank ออกสินเชื่อฉุกเฉินดอกพิเศษช่วยลูกค้าสู้ภัยน้ำท่วม

SME Bank ออกสินเชื่อฉุกเฉินดอกพิเศษช่วยลูกค้าสู้ภัยน้ำท่วม

SME D Bank ออกสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม คิดดอกเบี้ยพิเศษ 0.415% ต่อเดือน ส่วนลูกค้าทั่วไปเริ่มต้น 0.417%

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากภัยน้ำท่วม ในหลายพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ และอีสาน ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับความเสียหายและประสบปัญหา ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการประกอบธุรกิจ ก่อนหน้านี้ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว โดยพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าธนาคาร สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ธพว. จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ สำหรับลูกค้าเดิมของ ธพว.ทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ได้มีเงินทุนไปใช้ฟื้นฟูและหมุนเวียน คิดอัตราดอกเบี้ย 0.415% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากเกินไป ปลอดชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 1 ปี โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้

- Advertisement -

1.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท 2.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย.ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป ทางธนาคารได้เตรียมสินเชื่อพิเศษที่เหมาะสมไว้คอยให้บริการเช่นกัน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม กลุ่มค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน ร้านธงฟ้า และผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร เป็นต้น ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บุคคลธรรมดา วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ช่วง 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน จากนั้นปีที่ 4-7 อัตรา MLR ต่อปี และหากยกระดับเป็น นิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก เพียง 0.25% ต่อเดือน จากนั้นปีที่ 4-7 อัตรา MLR ต่อปี

นอกจากนั้น ยังมีสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีทุนใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 0.333% ต่อเดือน ตลอดระยะกู้ยืมนานสูงสุด 7 ปี

ก่อนหน้านี้ หลายแบงก์ใหญ่อย่าง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาตรการช่วยน้ำท่วมไปแล้ว ทั้งมาตราการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และให้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการช่วยรายย่อย เอสเอ็มอีขนาดเล็ก

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News