HomeBT Newsต้องเลือก"สร้างนวัตกรรมใหม่"หรือ"ตาย" มุมมอง Amazon ในยุคดิจิทัล

ต้องเลือก”สร้างนวัตกรรมใหม่”หรือ”ตาย” มุมมอง Amazon ในยุคดิจิทัล

“Amazon Web Services”เปิดบ้าน โชว์แนวคิดองค์กรเอื้อสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พร้อมเกิดนวัตกรรใหม่ๆ เพื่อแก้ไขจุดบอดของการใช้ชีวิตของลูกค้าและพนักงานให้บริการ-ประสบการณ์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้! องค์กรต้องการคนทำงานมากกว่าคนที่พูดอย่างเดียว ด้านพันธมิตรมอง “ถ้าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีแล้วไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอก็ถือว่าตัวเองได้ตายไปแล้ว”

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ , นายเดวิด จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและผู้ก่อตั้ง Eko communication และ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรณ์ ประธานกรรมการบริการ บริษัท MFEC จำกัด(มหาชน) ร่วมเปิดบ้านสำนักงานใหม่ Amazon Web Services และเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในการให้บริการของ Amazon ด้วยวัฒนธรรมขององค์กร จากพลังของนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน จากพลังของนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

บริษัท Amazon web Services เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำหน้าที่เข้าไปวางระบบและบริหารจัดการระบบเว็บหลังบ้าน ให้กับบริษัท Start Up ต่างๆและบริษัทชั้นนำมากมาย สิ่งที่ผ่านมาเว็บไซต์ Amazon เป็นเว็บไซต์ที่ อยู่บนมาตรฐานในการพัฒนา 2 อย่าง คือ “นวัตกรรม” และ “วัฒนธรรมขององค์กร”

- Advertisement -

ดร.ชวพล ระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 20 ปีจะพบว่าเว็บไซต์ Amazon พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในปัจจุบัน ซึ่ง Amazon พยายามสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่อเมซอนทำในปัจจุบันและแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ นั่นคือโครงการ Amazon go พี่เข้ามาแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่เข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าและมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการต่อแถวรอจ่ายเงิน ดังนั้นอเมซอนต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ด้วยการจ่ายสินค้าได้ทันทีเมื่อหยิบ

นวัตกรรมต่างๆของ Amazon ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าทั้งนั้นแต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริการของ Amazon ด้วย ที่ผ่านมาการบริหารจัดการสินค้าภายในสต๊อกของอเมซอนต้องทำให้พนักงานวิ่งในโกดังวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10 กม. ดังนั้นวิธีการแก้ไขของ Amazon คือ แผนที่คนจะวิ่งเข้าไปหาของ ก็ให้ของวิ่งเข้ามาหาคน โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เคลื่อนย้ายชั้นเก็บสินค้ามายังพนักงานของ Amazon ได้และ พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ของหุ่นยนต์และด้วยข้อมูลต่างๆจะทำให้ระบบรู้ว่าสินค้าตัวใดมีคนสั่งซื้อมากและขวดจะมาถึงเร็วกว่าสินค้าใดที่คนสั่งซื้อน้อย

ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของเว็บไซต์ Amazon พยายามสร้างให้พนักงานทุกคนมองว่านวัตกรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ซึ่งปรัชญาของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon นายเจฟฟ์ เบซอส ระบุว่า “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและมีผลลัพธ์มากมายแต่การสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดมากที่สุด คือการสร้างนวัตกรรมที่ผู้อื่นสามารถต่อยอดความคิดและทำให้ความฝันของคนเรานั้นเป็นจริงได้ภายใต้นวัตกรรมของเรา”

เว็บไซต์ Amazon ตั้งใจที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยการเริ่มจากลูกค้าเสมอ ดังนั้นลูกค้าของ Amazon จะเป็นผู้ที่อเมซอนใส่ใจมากที่สุด รวมถึงเว็บไซต์อเมซอนมีการวางแผนในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการระหว่างทางเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ถ้าเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อล้มเหลวแล้วเราต้องเรียนรู้จากมัน เพราะบริษัทที่ไม่เคยล้มเหลวเท่ากับบริษัทที่ไม่เคยทำอะไรเลย” ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ Amazon เชื่อว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันและการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถฝึกสอนกันได้ ซึ่งการเริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ คือ การทำงานแบบย้อนหลัง ด้วยการคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไร โดยเราจะได้เริ่มจากการเขียน Press Release ซึ่งอาจทำให้ Amazon ต้องมองว่านวัตกรรมที่กำลังคิดค้นอยู่นี้เมื่อสำเร็จแล้วมันจะเกิดเป็นอะไร เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนวัตกรรมตัวนี้ออกสู่สายตาประชาชนจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มคนที่ใช้บริการได้จริง

ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า Amazon web service ต้องการนักสร้างไม่ใช่นักคิด แต่นักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ เพราะมีการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาให้กับนักสร้างนวัตกรรมของอเมซอนในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักสร้าง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ วัฒนธรรมขององค์กร โดยเว็บไซต์ Amazon ใช้ปรัชญาที่ว่าทุกคนคือผู้นำภารกิจสำคัญของ Amazon เช่น ถ้าเราตั้งใจทำเพื่อลูกค้าลูกค้ามักถูกเสมอ , เราอาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำแต่ต้องทำแล้วทำให้ประสบความสำเร็จจะไม่มีการเกี่ยงว่า ใครคนทำงานนี้ และ ไม่มีอะไรถูกต้องเสมอไปอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถเห็นต่างได้ แต่ต้องเห็นต่างอย่างมีข้อมูล

หนึ่งในการนำเสนอโครงการใหม่ๆของ Amazon ไม่ใช่การขึ้นมานำเสนอ Powerpoint แต่เป็นการเรียกหลายฝ่ายเข้ามาในห้องประชุมและอ่านเนื้อหาของโครงการนั้นๆ แล้วเข้ามาอภิปรายกันว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราหรือไม่ด้วยข้อมูลของแต่ละฝ่ายมากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ วิธีการของเว็บไซต์ Amazon ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่การประชุมเป็นระยะเวลานานจนไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการนำข้อมูลและความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเข้ามาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาในระหว่างพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ

สำหรับการทำงานของ Amazon จะใช้หลัก 2 Pizza Team คือการที่ให้หลายๆฝ่ายเข้ามาทำนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งพนักงานของอเมซอน จะมีวิธีแก้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยการรวบรวมบุคลากรในฝ่ายต่างๆและขายไอเดียนั้นๆให้กับบุคลากรที่เชิญชวนเข้ามาร่วมทำโปรเจคนั้นและที่สำคัญหลังคือ “ทำนอกเวลางาน” ดร.ชวพล กล่าว

นายศักดิ์ชัย ระบุว่า การสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ธนาคารทิสโก้ให้ความสำคัญซึ่งมีฐานมากกว่า 50 ปีธนาคารทิสโก้เป็นหนึ่งในเจ้าแรกที่ให้งบประมาณทางด้านเทคโนโลยีด้านการเงินให้กับประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาการร่วมมือกับ Amazon web Service คือการออกแบบความคิดของบุคลากรภายในองค์กรซึ่งที่ผ่านมามีเพียงแค่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งบางครั้งสามารถที่จะออกแบบทางแก้ไขปัญหาและสร้างทางออกให้กับปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางกลยุทธ์ไว้

สิ่งหนึ่งที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆคือการเปิดให้พนักงานคุยกันอย่างเปิดใจเกี่ยวกับโครงการดังนั้นหรือแม้กระทั่งการรับฟังปัญหาจากพนักงานสู่ผู้บริหารได้โดยตรง

นายเดวิด จาง เชื่อว่า วัฒนธรรมที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งหากเรามองย้อนกลับมาในยุคที่เพิ่งมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ในอดีตเทียบไม่ได้กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีความสามารถสูงกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคแรกแบบเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่ความท้าทายของยุคปัจจุบัน คือ เมื่อคุณเริ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะมีอีกบริษัทหนึ่งพยายามที่จะเดินตามและทำทุกอย่างตามที่คุณทำ เพราะทุกคนมีเครื่องมือสร้างนวัตกรรมเหมือนกับคุณ ดังนั้นถ้าหากเราไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆความคิดใหม่ๆของบุคลากรในองค์กรที่จะทำให้ ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้

ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ล้ำสมัยและถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแต่กลับไม่มีการทำให้สิ่งเหล่านั้นทำต่อสมัยอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาเพียงแค่ 7 ปีเกิดทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นลดความนิยมลงอย่างสิ้นเชิงและในยุคปัจจุบันและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วกว่าในอดีต แต่คนที่จะสร้างนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นได้เขาจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมด้วย ก็แค่คนที่ไม่พร้อมกับการทำงานเรานี้เพียงแค่ร้อยละ 5-10 ก็สามารถทำให้องค์กรพังได้ และที่สำคัญควรรอคนที่เหมาะสมมากกว่ารีบรับคนที่มาช่วยงานยามที่คนไม่พอ

“ในการทำธุรกิจในอดีตแตกต่างจากการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะหากคุณทางบริษัทด้านเทคโนโลยีหากปราศจากนวัตกรรมใหม่ๆเท่ากับว่าคุณได้ตายลงไปแล้ว” นายเดวิด จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี กล่าว

นายศิริวัฒน์ ระบุว่า หากพูดถึงคำว่านวัตกรรมผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะจำคำนี้ไว้และนำไปปรับใช้องค์กรของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต การใช้ชีวิต ของบุคลากรและลูกค้าในยุคใหม่ มันไม่ใช่แค่การบอกพนักงานในบริษัทว่า “คุณต้องเข้ามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะ” เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย

“ปัจจุบันทุกคนพยายามพูดด้วยจะปรับเปลี่ยนองค์กร(Tranformation)อย่างไร แต่ไม่มีใครพูดถึงว่าจะพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขจุดบอดของลูกค้าเลย” นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรณ์ ประธานกรรมการบริการ บริษัท MFEC จำกัด(มหาชน) กล่าว

บางครั้งกฎระเบียบขององค์กรอาจล้าสมัยหรือบุคลากรบางคนทำงานมาเป็นระยะเวลานานและคำว่า นวัตกรรม ไม่เคยเข้าไปอยู่ในการทำงานของบุคคลคนนั้น ต่อให้สอนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรคนนั้นได้ ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดของผู้บริหาร เปลี่ยนกติกาและสร้างทีมที่พร้อมที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

ดร.ชวพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ความท้าทายอย่างหนึ่งคือบริษัทมีสัดส่วน แบ่งในตลาดร้อยละ 52 ดังนั้นการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายๆ ต่อให้ความคิดของคนจะสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใดแต่หากใช้ระยะเวลานานเกินไปมันก็จะถูกคนอื่นนำหน้าไป ในการทำงานภายในองค์กรไม่ใช่เป็นคนคนเดียวนำทั้งองค์กรแต่ละองค์กรที่จะแก้ไขปัญหาและนำพาองค์กรไปพร้อมพร้อมกัน นอกจากปรัชญา DAY 1 แต่ถ้าบุคลากรในองค์กรคิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับองค์กรเลย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News