HomeBT Newsตลาดหลักทรัพย์ฯหวังใช้ตลาดทุนเป็นกลไก แก้ปัญหา"สิ่งแวดล้อม-สังคม"

ตลาดหลักทรัพย์ฯหวังใช้ตลาดทุนเป็นกลไก แก้ปัญหา”สิ่งแวดล้อม-สังคม”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day 2019 หวังต่อยอดรูปแบบทางธุรกิจเพื่อการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านตลาดทุน และนำเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาในสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ร่วมกับพันธมิตรภาคทุดภาคส่วน จัดงาน SET Social Impact Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Partnership for Impact Co-creation : ออกแบบ ทางออก มหาชน” นำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการเกษตร พร้อมนำ 60 บูธธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมจัดแสดงการดำเนินงาน โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-18 ก.ค. ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันทำอย่างไรให้คนไทยใช้ตลาดทุนทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ซื้อของมันคงทางการเงินเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 700 แห่ง และสามารถเก็บภาษีทางสังคมได้ถึงร้อยละ 30 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้งสิ้น ทำอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามทำนั่นก็คือการสร้างการลงทุนแบบยั่งยืน และประเทศไทยสามารถอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกได้

- Advertisement -

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เห็นปัญหาซึ่งข้อมูลส่วนตัวระบุว่าประเทศไทยทิ้งขยะชิ้นเล็กลงในทะเลอยู่ในอันดับ 6 ของโลก

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน แล้วหวังว่าผลลัพธ์ทางสังคมในวันนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจ

นายภากร  ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน หากการเติบโตดังกล่าวอยู่ท่ามกลางปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น กระบวนการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนในมิติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เข้าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ทุกภาคส่วนสามารถร่วมสร้างโมเดลที่เป็นนวัตกรรม โดยออกแบบความร่วมมือ ขยายมิติของพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเติบโตไปพร้อมกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคม จัด SET Social Impact Day 2019 ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Partnership for Impact Co-creation ออกแบบ ทางออก มหาชน” เวทีสร้างจุดเชื่อมต่อการทำงานระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมให้เกิดพลังและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมออกแบบการทำงานร่วมกันและเดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมใน 5 ด้าน เพื่อสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ในปีนี้ได้ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มให้มีกลไกเพิ่มพลังตัวคูณการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 มิติ คือ ขยายพันธมิตรและขยายพื้นที่ โดยมิติด้านการขยายพันธมิตร ใช้กลยุทธ์ 4E ได้แก่

1) Entertainment การขยายพันธมิตรสู่ภาคศิลปินในฐานะผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อผู้บริโภคเพื่อผลักดันการบริโภคอย่างยั่งยืน

2) Expert การขยายจำนวนพันธมิตรในตลาดทุนและผู้ทรงคุณวุฒิจิตอาสาที่ร่วมอุทิศความรู้ความสามารถเพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจยุคหน้าได้

3) Education ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาขยายความรู้และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม

4) Exchange Information การขยายความจริงเกี่ยวกับปัญหาสังคมร่วมกับ สื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องความยั่งยืน และมิติด้านการขยายพื้นที่ ได้แก่ การสร้างตัวคูณการทำงานร่วมกันในท้องถิ่น (Local-to-Local sustainable growth) ขับเคลื่อนความยั่งยืนโดยใช้พลังของภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคสังคมในจังหวัดต่าง ๆ

SET Social Impact Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ SET Social Impact Platform ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม จากการนำเสนอใน Online Platform สู่การทำงานในรูปแบบ Offline ทั้งเสวนา การสร้างเครือข่าย การเจรจาธุรกิจ และการนำเสนอการทำงานในส่วนภาคธุรกิจและภาคสังคม

บริษัทจดทะเบียน บริษัทจำกัด ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะได้ประโยชน์จากการร่วมงาน ขยายเครือข่าย และความรู้ สร้างโมเดลการทำงานที่ยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรใหม่ ๆ รวมทั้งภาคราชการ สมาคม มูลนิธิ ธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภาคสังคม ประชาชนทั่วไปที่สนใจบริบทของการสร้างความยั่งยืน เพื่อการต่อเชื่อมและขยายผลการพัฒนาสังคมได้อย่างกว้างขวาง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News