HomeBT Newsถึงเวลาภาคธุรกิจหันมาตอบแทนสังคม

ถึงเวลาภาคธุรกิจหันมาตอบแทนสังคม

ภาคเอกชนระดมสมองใช้กลไกธุรกิจ เป็นพลังขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อม ชี้ถึงเวลาทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง มากกว่าผลกำไรธุรกิจ

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) จัดงาน SET Social Impact  Day 2019 โดยมี ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)  นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล และ นายนภ พรชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด และศิลปินนักร้อง เข้าร่วมเสวนา

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ระบุว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตลาดทุนดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการระดมทุนใหญ่ที่สุดในโลกและมูลค่าตลาดหุ้นทั่วโลกสูงกว่า GDP ทั่วทั้งโลกรวมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็สิ่งที่ทำให้ประเทศมีการพัฒนา

- Advertisement -

ปัจจุบันเราไม่ได้มองแค่เรื่องของธรรมาภิบาลอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ลงทุนอย่างยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ตลาดทุนเริ่มตื่นตัวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกแถบสแกนดิเนเวียของยุโรปได้มีการเริ่มเปิดตัวมาเป็นระยะละ 10 ถึง 20 ปีแล้ว

กลุ่มบริษัทที่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมจงตั้งคำถามมากในกลุ่มประเทศดังกล่าว และจะสังเกตได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่ทำในเรื่องของถ่านหินก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพราะนักลงทุนหันมามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งบริษัทพี่ทำเรื่องอาหารทะเลและมีการใช้แรงงานทาส ก็มีการสร้างแรงกดดันทางอ้อมในการบังคับให้บริษัทเหล่านี้ปรับตัวเองให้สามารถขยายกิจการได้ ดังนั้นผมเชื่อว่าตลาดทุนสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดี

“ปัจจุบันหากเข้าไปดูการนำเสนอโมเดลธุรกิจของตนเอง ในอดีตถึงร้อยละ 90 จะพูดถึง โมเดลธุรกิจของตนเองและงบประมาณทางการเงิน แต่ปัจจุบันมีการนำเสนอโครงการและรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่างๆ เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม รัฐบาลและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปรับฟังการนำเสนอของบริษัททำน้ำอัดลมพบว่า จะสามารถทำให้การใช้น้ำมาทำการผลิต กลับจากนั้นจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะคืนน้ำกลับสู่สังคมมากกว่านำน้ำมาผลิตน้ำอัดลมอย่างเดียว และพบว่าบริษัทที่มีนโยบายเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากกว่าบริษัทที่ไม่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและรัฐบาล”

ที่ผ่านมาในต่างประเทศ มีการดูเรื่องของงบประมาณทางการเงินเป็นหลัก ปัจจุบันมีการดูในเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและรัฐบาล อีกด้วย ในอดีตผู้คนยังไม่เข้าใจว่าการทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของรายจ่าย ถ้าปัจจุบันเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทำแล้วสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งในเดือนหน้าประเทศไทยก็จะเริ่มมีการประกาศเจตนารมณ์ของนักลงทุน

หากบริษัทใดไม่มีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศก็จะลดการลงทุนในบริษัทนั้น เนื่องจากปัจจุบันตลาดทุนมีมูลค่าสูงกว่า GDP ของประเทศแล้วและเมื่อการดำเนินการใดๆก็จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ในวงกว้างได้

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ระบุว่า ปัจจุบันเราต้องกลับมามองปัญหา และมองเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อน ฝนฟ้าอากาศที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น มันมากกว่าในอดีตหรือไม่ ? ดังนั้นนี่ คือสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างชัดเจน

ปัจจุบันหากมามองในสังคมปัจจุบันพบว่าประชากรยังคงประกอบอาชีพต่างๆและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ทำให้สร้างผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป การสร้างสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมดังกล่าว ต้องการที่จะสร้างการเชื่อมโยงกัน ระหว่างแนวคิดเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักธุรกิจรายอื่นๆ เพราะที่ผ่านมามีการ ระบุว่า “นักธุรกิจเพื่อสังคม” คือคนที่จะสามารถมาเปลี่ยนโลกได้ แต่ความจริงแล้วทุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนสังคมและสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ระบุว่า จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แล้วทำให้พนักงานระดับประกอบการ ตระหนักถึงแรงจูงใจในการอนุรักษ์

สำหรับโครงการสามพรานโมเดล เริ่มต้นจากเราไปพบปัญหาว่าประเทศไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียและอันดับ 5 ของโลกซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางการเงินนั่นคือเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพื่อนำมาซื้อยาฆ่าแมลงและทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาของผลผลิตทางการเกษตรได้ และสามพรานโมเดลก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแบบแผนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เข้ากับทุกคน

ในปี 2553 สวนสามพรานเริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรในนครปฐมและจังหวัดข้างเคียง หันมาทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ด้วยทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุน – สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อลดปัญหาของเกษตรกรในการที่ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองได้

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ตระหนักถึงและทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีผลลัพธ์ที่ดี คือ การเริ่มจากการสร้างความรับผิดชอบในตัวเอง ในอดีตการเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนคือการสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัท ซึ่งต่อมาก็จะมี การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า

ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้จริงและในยุคต่อมาแล้วก็คือ การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ปฏิบัติจริง เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบเพื่อการประหยัดพลังงาน

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ยอมรับ ว่า “TV Direct บริษัทเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศไทยได้ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นั่นคือการเปลี่ยนตัวเอง การเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานในบริษัทให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น”

นายนภ พรชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด และศิลปินนักร้อง เชื่อว่าโลกสวยมีอยู่จริง และการจะสร้างโลกสวยใบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ในอดีตเราหวังให้ภาครัฐเข้ามามองหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ แต่ในปัจจุบันภาคเอกชนถูกสังคมผลักให้พัฒนาสังคมด้วย สิ่งที่เรามองคือ ถ้าสิ่งแวดล้อมของครอบครัวหนึ่งไม่เป็นไปในทิศทางที่ดี ลูกของเขาต้องมีชีวิตที่ดี ตอยยี้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เรารวยคนเดียวไม่ได้อีกต่อไป เราประสบความสำดร็จคนเดียวไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องหันมาสร้างรูปแบบที่ทุกคนได้ประโยชน์และสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News