HomeBT Newsสสว. จัดงานหนุนสินค้าชุมชน คาดสร้างรายได้ 26 ล้านบาท

สสว. จัดงานหนุนสินค้าชุมชน คาดสร้างรายได้ 26 ล้านบาท

งาน“ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” ที่ สสว. จับมือกับมหาวิทยาลัยรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศจัด 4 ครั้ง คาดสร้างรายได้ถึง 26.04 ล้านบาท ตั้งเป้าต่อยอดเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุค 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 ทาง สสว. จับมือกับ 8 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย พัฒนาและให้คำปรึกษารวมถึงขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผอ. สสว. กล่าวอีกว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าว ได้มีการนำผู้ประกอบการจำนวน 400 รายมาทดสอบตลาดโดยเปิดให้ขายของจริง ณ ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการจัดงาน 3 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการรวม 300 ราย นำสินค้ามาจำหน่ายมียอดขายในงานรวมกว่า 8.43 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมยอดสั่งซื้อที่มีขึ้นภายในงานและมียอดสั่งซื้ออีกกว่า 11.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ายอดขายรวมจากการจัดงาน 4 ครั้งจะสามารถสร้างรายได้รวม 26 ล้านบาท

- Advertisement -

สำหรับสินค้า Product Champions นอกจากจะพิจารณาถึงความโดดเด่นเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดตนเอง การมีศักยภาพที่จะสามารถทำตลาดนอกพื้นที่นั้น ที่สำคัญจะต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของชุมชน มีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เช่น ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่มีการผลิตขึ้นโดยคนในชุมชน หรือมีการจ้างงานคนในชุมชนเข้ามาร่วมในส่วนของการผลิต รวมถึงการที่กระจายงานหลายๆ ส่วนไปให้ชุมชนช่วยกันทำ เป็นต้น

โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ยกระดับให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด และนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ เพื่อยกระดับวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น

“สสว. คาดหวังว่าการดำเนินงานครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้ได้สำเร็จ” ผอ.สสว.กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News