HomeBT NewsNIA เปิดหลักสูตร CCIO รุ่นที่ 2 สร้างผู้บริหารมืออาชีพ

NIA เปิดหลักสูตร CCIO รุ่นที่ 2 สร้างผู้บริหารมืออาชีพ

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำให้พร้อมต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเมืองแห่งนวัตกรรม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากการเปิดหลักสูตร ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้นำองค์กร ผู้บริหารจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นอย่างดี

ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมืองร่วมกันของกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ในด้านของการบริหารและการมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมให้เข้ากับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในพื้นที่เมืองต่างๆ ของประเทศไทยที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้นำที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศในทิศทางของความก้าวหน้า ยกระดับให้เมืองต่างๆ เป็น ‘เมืองแห่งนวัตกรรม’ จึงได้เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 2 ขึ้น”

- Advertisement -

โดยหลักสูตรในปีที่ 2 นี้จะเป็นการต่อยอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร พัฒนาทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยยังคงเนื้อหาด้านการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยใช้เนื้อหาความรู้จริงจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

-ภาครัฐ (Public Sector)
-ภาคการพัฒนา (Developer)
-ภาคการลงทุน (Investor)
-ภาคการศึกษา (Academic)
-ภาคการบริการสาธารณะ (Service Provider)
-ภาคประชาสังคม (Social Civic)

NIA

มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

-City of Innovation : DiverCity ที่จะกล่าวถึงภาพในการพัฒนาเมืองที่มีความหลากหลาย
-UrbanTech for City Transformation เทคโนโลยีด้านเมืองที่จะเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาเมือง
-Innovative City for Aging Society การวางแผนเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
-Blockchain Technology for Transparency Procurement การนำเทคโนโลยีโครงข่ายมาใช้ในการเก็บข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีการจัดพาผู้เข้าอบรมร่วมศึกษาดูงานภายในประเทศกับหัวข้อ Data Science for Innovative City ณ จังหวัดภูเก็ต และการศึกษาดูงานต่างประเทศในงาน Smart City Expo World Congress ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งจะมีกำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 7 ธันวาคม 2562 อีกด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News