HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 19 พฤษภาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 19 พฤษภาคม 25664 เดือนต่างชาติลงทุนในไทย 3.8 หมื่นลบ. ญี่ปุ่นยังครองแชมป์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานว่าช่วง 4 เดือนแรกปี 2566 (ม.ค. – เม.ย.) ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 217 ราย


เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 69 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 148 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 38,702 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 2,419 คน โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 55 ราย (คิดเป็น 25%) เงินลงทุน 14,024 ล้านบาท สิงคโปร์ 35 ราย (16%) เงินลงทุน 4,854 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 34 ราย (15%) เงินลงทุน 1,725 ล้านบาท จีน 14 ราย (6%) เงินลงทุน 11,230 ล้านบาท สมาพันธรัฐสวิส 11 ราย (5%) เงินลงทุน 1,692 ล้านบาท และอื่นๆ 68 ราย (33%) เงินลงทุน 5,177 ล้านบาท

- Advertisement -ลดค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. หากชำระบิลแล้ว คืนส่วนลดเดือนถัดไป

​นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ตามที่ ครม. เสนอ


โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น การไฟฟ้านครหลวง (MEA) แจ้งว่า สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไปตลาดสมุนไพรคึกคัก โตทะลุ 5 หมื่นล้าน

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการขยายตัวของตลาดสมุนไพร โดยคาดว่าปี 66 การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เน้นให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมีการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพ


ด้วยการพึ่งตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพร นำเอาจุดเด่นของพืชสมุนไพรมาพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ของประเทศ ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายในปี 2570 ขนาดตลาดวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว มุ่งเกิดรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในระดับนานาชาติได้ทรูโชว์ศักยภาพสตูดิโอ พัฒนาเกมสัญชาติไทยป้อนตลาดโลก

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานคอนเทนต์ ด้านกลยุทธ์ การลงทุน และพันธมิตรธุรกิจ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า  ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมทั้งในไทยและทั่วโลกเติบโตแบบพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ตลาดเกมไทยมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ทำให้ ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ


ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มทรู และ แอกซิออน เวนเจอร์ จากแคนาดา  เล็งเห็นโอกาสเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทย อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในฝีมือนักพัฒนาเกมของไทยที่มีศักยภาพเทียบชั้นระดับสากล ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับบริษัท ทีวีโตเกียวคอร์ปอเรชัน จำกัด ยักษ์ใหญ่ด้านคอนเทนต์อนิเมชั่น เปิดโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเกมสไตล์อนิเมะ IP สัญชาติไทย โดยมีเป้าหมายในการผลิตเกมเพื่อป้อนตลาดโลกหนังจีนพาเหรดถ่ายทำในไทย คาดเงินสะพัดกว่า 750 ล้านบาท

รายงานข้อมูลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 (Beijing International Film Festival) เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 ซึ่งถือเป็นงานซื้อขายภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีน ที่รวบรวมบริษัทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีน และมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมออกคูหา อาทิ เกาหลีใต้ มาเลเซีย จอร์แดน และ ไทย เป็นต้น ภายในงานเป็นการเจรจาธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์ จัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายทำ และการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์


ซึ่งทางหน่วยงานของไทย ได้แก่ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ร่วมกันออกคูหาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะถ่ายทำจากต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ตลอดจนจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเชิญชวนและสร้างความสนใจให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์จากจีนพิจารณาเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยได้กว่า 7 ราย คาดการณ์มูลค่าการลงทุน 750 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News