HomeBT News"กระทรวงดิจิทัลฯ" บินตรงหา Facebook คุย "ภาษีดิจิทัล" ค่าโฆษณาที่ได้จากคนไทย

“กระทรวงดิจิทัลฯ” บินตรงหา Facebook คุย “ภาษีดิจิทัล” ค่าโฆษณาที่ได้จากคนไทย

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และคณะฯ เดินหน้า โรดโชว์หารือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัล ได้เข้าหารือความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงของ Facebook ที่ซิลิคอน วัลเล่ย์ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพบกันคราวนี้ ทําให้ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เคยเสนอในเชิงลึก ยิ่งขึ้นใน 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านความเป็นส่วนตัว(Privacy) การร่วมมือกันระหว่าง Facebook และกระทรวงดีอีเอสเพื่อสร้างความตระหนักให้ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นส่วนตัว(Privacy) ของตนเอง จะทําอย่างไรให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์ และ ให้ความรู้ SMEs ในเรื่อง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จําเป็น
  2. ด้าน Digital Inclusion เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาพิการทางการได้ยินพิการทาง ร่างกาย และผู้ที่มีความยากลําบากในการเรียนรู้ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น ซึ่งหลายโครงการประสบ ความสําเร็จเป็นอย่างสูงและกําลังอยู่ระหว่างการขยายผล และมีแนวคิดในการร่วมกันจัด hackathon เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
  3. ด้าน Commercial Experience โดยมีแนวทางในการทํางานร่วมกัน เช่น เรื่องการเก็บภาษีจาก Facebook สําหรับการซื้อขายโฆษณาในประเทศไทย เรื่องการควบคุมสินค้าปลอมหรือไม่ถูกกฎหมายที่ ขายผ่านช่องทาง Facebook
  4. ด้าน Fakenews โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมกับเนื้อหาที่ไม่ เหมาะสมบน Facebook รวมถึงการสร้างขั้นตอนในการทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน และ timeline ของ กระบวนการแจ้งลบแอ็คเค้าท์ปลอม หรือข้อมูลเท็จได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถอธิบายให้ประชาชน รับทราบได้

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า “ผู้บริหาร Facebook ยังให้ข้อมูลกับผมว่า Market Place ของ Facebook นั้นได้รับแรงบันดาลจากคนไทย เนื่องจากคน ไทยใช้ Facebook ในการขายของเป็นจํานวนมาก และเป็นชาติที่มีวิธีที่น่าสนใจและแปลกใหม่ในการประยุกต์ใช้ social media ในการขายของออนไลน์”

นอกจากนี้ รมว.ดีอีเอส ยังได้พบกับกลุ่มคนไทยที่ทํางานใน Facebook และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งท่านไดใ้นความเห็นว่า “คนไทยเหล่านี้ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทย เพราะนอกจากมี ความสามารถแล้ว ยังได้มีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีและ network ระดับโลก ผมได้ฝากน้องๆ ไว้ว่าหากได้มีโอกาส ขอให้กลับมาช่วยประเทศไทย เพราะคนเหล่านี้มีศักยภาพสูงมาก หากได้รับการสนับสนุน อย่างเหมาะสมและมีโอกาส จะใช้ความสามารถที่มีอยู่สร้างประโยชน์ ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของ ประเทศได้เป็นอย่างมาก”

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News