HomeBT News"โฮมสเตย์-วัฒนธรรมท้องถิ่น" จุดเด่นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

“โฮมสเตย์-วัฒนธรรมท้องถิ่น” จุดเด่นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Airbnb ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดโครงการส่งเสริมเมืองรอง จังหวัดทางผ่าน เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของไทย ทางเลือกใหม่นอกจากเมืองใหญ่ ชูสระบุรีเป็นจังหวัดที่ 2 ของโครงการ เชื่อหากคนในพื้นที่พร้อม ก็จะสามารถนองรับนักท่องเที่ยวในปี 63 ได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุว่า การที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดี และการทำให้นักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติในสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ ซึ่งเมื่อภาคเอกชนเข้ามาเป็นแกนนำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วภาคประชาชนเอง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วย ซึ่งหากมีการร่วมมือกันทั้งสามภาคส่วนคือ ภาครัฐ , เอกชนรัฐบาล และภาคประชาชนก็จะทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมไปสู่นักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้

“ส่วนตัวมองว่าสำหรับจังหวัดสระบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมากมาย ประกอบกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่มาจากมากมายหลากหลายภูมิภาคทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นหากมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรีก็จะถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้เรียนรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ เพราะที่นี่มีแหล่งทดลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์อยู่ด้วย นายสุทธิพงษ์ กล่าว

- Advertisement -

นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีการทำที่พักในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือห้องพักแบบ 4 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 คน ส่วนตัวมองว่าภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามาส่งเสริมในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์เหล่านี้สามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกและเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ก็จะสามารถทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยไปสู่ระดับโลก สำหรับผลการตอบรับพบว่าปัจจุบันมีการตอบรับจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์เข้ามายังกรมฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อภาครัฐรับรู้ว่ามีบ้านพักโฮมสเตย์อยู่ในระบบมากเท่าใดก็จะสามารถที่จะบริหารและจัดสรรสร้างโอกาสให้กับบ้านพักเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับเป้าหมายระยะยาว คือ การนำผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ในพื้นที่เมืองรองต่าง ๆ เข้ามาอบรมกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลก และกับกรมฯ เพื่อให้ที่พักเหล่านั้นสามารถขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกได้ รวมถึงส่งเสริมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ที่พักเรานั้นเข้ากฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงได้มีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐอื่นๆเพื่อชูวัฒนะธรรมท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้น” นายสำเนียง กล่าว

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในจังหวัดสระบุรีผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เติบโตถึงร้อยละ 115 จากปีที่ผ่านมา (ข้อมูลระหว่างมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2562) หรือคิดเป็นตัวเลขมากกว่า 1.9 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย , สหรัฐฯ , มาเลเซีย , ญี่ปุ่นสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ระบุว่า สำหรับโครงการ Beyond Big City : Empowering Local Tourism in Saraburi เป็นจังหวัดที่ 2 ที่ได้มีการดำเนินการโครงการนี้ สำหรับจังหวัดสระบุรีที่ผ่านมาเป็นเพียงจังหวัดที่เป็นทางผ่านในการเดินทางไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เท่านั้น ส่วนตัวมองว่าความเป็นมิตรไมตรีของประชาชนและเจ้าของที่พักจะทำให้สระบุรี เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้โอกาสทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนโยบายของบริษัท คือ การส่งเสริมที่พักและชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับโลก ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกกว่า 40 ล้านคน ตามตัวเลขที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์ไว้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านั้นจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทพยายามทำ

“ขณะเดียวกันสำหรับโครงการดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่และผู้ให้บริการที่พักบนแพลตฟอร์มของบริษัทในจังหวัด ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทีมงานของบริษัทก็ได้เข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อทำให้ผู้ประกอบการที่ทักสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับโลกได้และสร้างความประทับใจกลับไป” นางมิช โกห์ กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News