HomeBT News"ดีลอยท์" ชี้ เกมธุรกิจเปลี่ยน องค์กรต้องปรับกลยุทธ์ รับ Digital Disruption

“ดีลอยท์” ชี้ เกมธุรกิจเปลี่ยน องค์กรต้องปรับกลยุทธ์ รับ Digital Disruption

“ดีลอยท์” มองเกมธุรกิจเปลี่ยนไปจากเทคโนโลโลยี ทุกองค์กรต้องปรับตามก่อนโดนกลืนหาย เปลี่ยนโครงสร้าง สร้างวัฒนกรรมองค์กรให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ลดกำแพงระหว่างแผนกและสร้างนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน

นาย คริส เดอ ลาวีน ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน ดีลอยท์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระบุว่า ที่ผ่านมามีปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ คือ ขนาดของกิจการ , ความพร้อมในด้านต่าง ๆ , บุคลากร , สินค้าและราคา แต่ในปัจจุบันหากมองย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังทำให้ปัจจุบันปัจจัยต่างๆเรียกไปอย่างสิ้นเชิง ถึงลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้มองหาเรื่องราวในอดีตต้องไปแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ กลยุทธ์ที่จะใช้ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวล้ำ

“หากถามว่าในแต่ละองค์กรมีบุคลากรที่ไม่ยอมก้าวตามเทคโนโลยี หรือที่เรียกติดปากว่า “ไดโนเสาร์” จะทำอย่างไร ? ส่วนตัวมองว่าเทคโนโลยีจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ช้าก็เร็ว”

- Advertisement -

สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ สถานที่ของการทำงานที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในออฟฟิศอีกต่อไป มีการทำงานที่ร้านกาแฟ รวมถึง Co-Working Space มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากยิ่งขึ้นทำให้สื่อสังคมต่างๆและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หนึ่งในพื้นที่กลยุทธ์สำคัญ คือ สังคมออนไลน์ เพราะผู้คนในสังคมออนไลน์มองหาสิ่งที่ถูกต้องหากพบความผิดปกติและไม่โปร่งใสในองค์กรนานๆบนโลกออนไลน์

อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ การสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ในอดีตบริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์แต่ปัจจุบันผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้ตั้งคำถามกับบริษัทและกลับกลายเป็นว่าบริษัทไม่ได้มองหาผู้ที่มีความสามารถแต่มีหน้าที่ในการดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาทำงานกับองค์กร ดมื่อพูดถึงปัจจุบันคำถาม คือ องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องหรือไม่ ? และนำคนที่เหมาะสมไปทำงานที่เหมาะสมหรือไม่ ?

นายคริส มองว่า สิ่งที่ดีที่จะทำให้ทุกอย่างก้าวหน้าไปเร็วมากยิ่งขึ้น คือ โครงข่ายสัญญาณ 5G ขึ้นมาทางผลกระทบในวงกว้างและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จะสามารถทำให้องค์กรการหน้าไปยังกล้ากระโดดและสามารถแข่งขันโดยมีแต้มต่อมากกว่าคู่แข่ง

ขณะเดียวกันโมเดลธุรกิจก็จะเปลี่ยนไป สิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแบบปัน (Shairing Economy)” คนรุ่นใหม่จะเริ่มตั้งคำถามว่าการเช่าหรือการซื้อจะมอบสิทธิประโยชน์ให้พวกเขามากกว่ากัน หากสังเกตแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันจะพบว่าเป็นสังคมของการแบ่งปัน เช่น UBER , Grab , Airbnb

นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในอดีต ไม่ว่าจะเป็น “ธุรกิจการขนส่ง (Logistic)” จะมีการแบ่งปันข้อมูลโดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็นและสามารถตรวจสอบที่มาได้ ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องเปลี่ยนแผนผังการบริหารงานให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและระหว่างทีมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผ่านมาองค์กรจะทำงานเป็นลำดับขั้นบันไดแต่ปัจจุบันหากต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันโดยไม่มีกำแพงกั้นระหว่างหน่วยงานหรือทีมต่างๆ ซึ่งในหนึ่งทีมก็จำเป็นที่จะต้องมีหลากหลายตำแหน่งที่จะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“สิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับ คือ บุคลากรเก่า ๆ และองค์กรเก่า ๆ มักไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เงินและไม่มีใครที่จะอยากเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการทำให้วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อการพัฒนาก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเรื่องสำคัญ” นาย คริส เดอ ลาวีน กล่าว

คำถามหนึ่ง คือ เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างไร สิ่งหนึ่ง คือ เริ่มหันมามองตนเองจากสายตาของคนภายนอกและมองหาว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งหนึ่งในวิธีการค้นหาคือ การหาการผังองค์กรออกมา มองหาจุดบอดในกระบวนการการทำงาน เพื่อการให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหา ถึงนวัตกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การแก้ปัญหา , การแนะนำสิ่งที่ดีกว่าและการสร้างประสบการณ์ที่ดี ซึ่งหากองค์กรเหล่านั้นไม่ปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็จะทำให้ถูกกลืนหายไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ การปรับตัวทางเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชีย ถือว่าช้ากว่าภูมิภาคยูโรปและอเมริกา ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในอดีต มาจากตะวันตก ดังนั้นจึงทำให้หลายอย่างก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปก่อนภูมิภาคเอเชีย แต่ก็พบว่าปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เริ่มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นและสามารถก้าวไปแข่งขันในระดับสากลได้ หากมองย้อนไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมต่าง ๆ จะมาจากตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเอเชียจะพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายและมองหาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แต่ก็ยอมรับว่าการสร้างนวัตกรรมเพื่อมาตอบโจทย์คนอื่น ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

นายคริส กล่าวทิ้งท้ายว่า หากจะสรุปว่า “ปัจจุบันเกมธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด” คำตอบคือ ในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีราคาที่ถูกลง เมื่อกระแสเทคโนโลยีเข้ามาสร้างปัญหาให้กับทุกคนในการปรับตัวทำไมเราไม่ใช้ปัญหานั้นในการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจในการแข่งขัน ซึ่งหากใช้อุปกรณ์และบุคลากรที่ถูกต้องก็จะทำให้องค์กรของคุณก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News