HomeBT News3 บริษัทชั้นนำ จับมือ สแตนฟอร์ด ร่วมทุนตั้ง “The Stanford Thailand Research Consortium” ยกระดับประเทศไทย

3 บริษัทชั้นนำ จับมือ สแตนฟอร์ด ร่วมทุนตั้ง “The Stanford Thailand Research Consortium” ยกระดับประเทศไทย

“AIS-AP Thailand-KBANK” ร่วมมือ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง “The Stanford Thailand Research Consortium” ทำวิจัยเพื่อยกระดับประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอพีไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมตัวสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในด้านต่างๆ เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศ พร้อมต่อยอดความร่วมมือโดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และจัดตั้ง “The Stanford Thailand Research Consortium” หรือ สมาคมวิจัยสแตนฟอร์ดประเทศไทย ทำการวิจัยเพื่อยกระดับศักยาภาพคนไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทยบนเวทีโลก โดยมี เอสอีเอซี (SEAC) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนโครงการฯ

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการวิจัย อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้วยความเชี่ยวชาญและมุมมองอันหลากหลายจะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของสมาคม(Consortium) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความร่วมมือดังกล่าวยังจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ในมุมของประเทศไทยจาก SEAC ที่มีศักยภาพในด้านการให้คำปรึกษา การอบรมและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

- Advertisement -

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพีไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ทางเอพีไทยแลนด์ได้ร่วมก่อตั้ง “The Stanford Thailand Research Consortium” ที่จะนำความรู้รวมถึงทรัพยากรต่างๆ มาพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายมิติ เพื่อ“คุณภาพของคน” ถือเป็นประเด็นสำคัญที่โลกธุรกิจกำลังเผชิญ ซึ่งการยกระดับความสามารถคนไทยให้เท่าทันโลก ถือเป็นหนึ่งหัวข้อวิจัยที่จะหยิบยกขึ้นมาศึกษาค้นคว้า เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพคนไทยให้เท่าทันกับบริบทของโลกธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปได้

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Digital Disruption ไม่ใช่กระแสที่เข้ามาแล้วจากไป แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้น คือการเตรียมพร้อมให้คนไทยมีความเข้าใจ ตื่นตัว เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดทำสิ่งใหม่ๆ เอไอเอสในฐานะภาคเอกชน มีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตเพียงผู้เดียวไม่ใช่การโตที่แท้จริงและยั่งยืน จึงเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ซึ่งจะช่วยยกระดับองค์ความรู้คนไทย ยกระดับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสิกรไทยมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความยั่งยืนในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทย ให้เป็นที่ตระหนักและเข้าใจมากขึ้นทาง Stanford จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างทีมงานและผู้นำทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมผลักดันให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News