HomeBT Newsรวมทางรอด "ลูกหนี้" ฝ่าโควิด ปลดทุกข์เงินกู้ บัตร-บ้าน-รถ อย่างไร?

รวมทางรอด “ลูกหนี้” ฝ่าโควิด ปลดทุกข์เงินกู้ บัตร-บ้าน-รถ อย่างไร?

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีหลายคนต้องตกที่นั่งลำบาก!! เพราะต้องตกงาน ไร้งานทำ โดนลดเงินเดือน ทำให้รายได้ลด ตลอดจนขาดรายได้ และในขณะเดียวกันยังมีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่าย ทำให้ในเวลานี้ต้องหวังพึ่งให้เจ้าหนี้เงินกู้ต่าง ๆ ลดหย่อนผ่อนเบาลงหน่อย เพื่อให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตินี้

ในวิกฤติยังมีโอกาส เห็นได้จากภาครัฐได้พยายามช่วยเหลือทั้งเรื่องช่วยค่าครองชีพผ่านมาตรการเติมเงินเยียวยาต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องการคือ มาตรการทางการเงิน เพราะไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง เงินหมุนไม่ทัน และภาระหนี้ก็ยังมีอยู่มาก จนธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้มีมาตรการช่วยเหลือทั้งประชาชนรายย่อยทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 แบ่งเป็น 4 ประเภทสินเชื่อ ได้แก่ 1.บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล 2.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/จักรยานยนต์ 3.เช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ 4.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยคุณสมบัติลูกหนี้ ไม่เป็นหนี้เสีย NPL ก่อนวันที่ 1 มี.ค.2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.-31 ธ.ค.2564

- Advertisement -

มาดูประเภทแรกบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ความช่วยเหลือ คือ 1)เปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาว หรือลดค่างวด 2)กรณีขยายระยะเวลาเกินกว่า 48 งวด ให้ธนาคารลดดอกเบี้ยต่ำกว่ากำหนด 3) รวมหนี้ กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น แต่ต้องอยู่ภายใต้ธนาคารเดียวกัน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ประกอบด้วย 1)ลดค่างวด 2)พักชำระค่างวด 3)การคืนรถ ให้กับลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ หากราคาขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ตามสัญญา ให้สถาบันการเงินช่วยลดภาระหนี้สอดคล้องกับสถานะลูกหนี้ 4)รวมหนี้ ส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1)ลดค่างวด 2)รวมหนี้ กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีความช่วยเหลือ ได้แก่ 1)ลดค่างวด หรือขยายเวลา 2)พักชำระค่างวด โดยยกเว้นดอกเบี้ยในช่วงที่พัก หรือคิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ 3)การคืนรถ ลักษณะจะเหมือนกับการคืนรถของจำนำทะเบียน ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและระเบียบการคืนรถของผู้ให้บริการ 4)รวมหนี้

ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย 1)ลดค่างวด หรือขยายเวลา 2)รวมหนี้ 3)หากลูกหนี้ชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 50% ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ความช่วยเหลือ คือ 1)บรรเทาภาระหนี้ โดยลดค่างวด 2)พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน 3)พักเงินต้นและพิจารณาลดดอกเบี้ย 4)พักชำระค่างวด 5)ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได ตามความสามารถของลูกหนี้ หลังลดค่างวดหรือพักหนี้ 6)รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมคือข้อมูลหลักฐานว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น หยุดงานชั่วคราว เงินเดือนลดลง ชั่วโมงการทำงานลดลง โดยช่องทางการสมัครทำได้หลากหลายช่องทางของผู้ให้บริการทางการเงิน สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ทั้งแอปพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิ้ง , เว็บไซต์ , โซเชียลมีเดีย , คอลเซ็นเตอร์ และสาขา

มีอีกหลายคนที่กำลังเจอความเครียด กลัวที่จะถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี จนถูกยึดทรัพย์ตามมา จึงเกิด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้” เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ช่วยเหลือเคลียร์หนี้ให้กับผู้ที่มีปัญหาสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ครอบคลุมลูกหนี้บัตรทุกกลุ่มทุกสถานะ ทั้งยังไม่เป็น NPL แต่ได้รับผลกระทบ , เป็น NPL ตั้งแต่ก่อนฟ้อง หรืออยู่ระหว่างการฟ้อง และเป็น NPL ที่มีคำพิพากษา หรือถูกบังคับคดีแล้ว

ทั้งนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.-30 มิ.ย.2564 เพื่อขอความช่วยเหลือจ่ายเฉพาะเงินต้น และหากทำตามสัญญา ดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ทั้งหมด ไม่ต้องจ่าย!!! สามารถสมัครขอไกล่เกลี่ยตามเงื่อนไขมหกรรมฯได้ทางเว็บไซต์ ของธปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการทางการเงินที่ร่วมโครงการ ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม , กรมบังคับคดี , ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) , ศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงิน(ศคง.)

นอกจากนี้ใครที่เกิดหนี้เสีย NPL แล้ว แต่หาทางออกไม่ได้ ยังมีโอกาสจาก “โครงการคลินิกแก้หนี้” เป็นความร่วมมือ ธปท.และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 ก.พ.2564 หรือค้างชำระเกิน 90 วันไปแล้ว จะได้รับโอกาส รวมหนี้มาผ่อนจ่ายที่เดียว ผ่อนสูงสุด 10 ปี คิดดอกเบี้ยเพียง 4-7% ต่อปี

ไม่ว่าจะมีหนี้ดี หรือหนี้เสีย หากใครคิดว่าปัญหาที่เจออยู่ ตรงกับทางออกตามมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อไปยังเจ้าหนี้ของตนเองที่เป็นสถาบันการเงิน ธนาคาร ผู้ให้บริการทางการเงินได้ทันที ไม่ต้องรอความช่วยเหลือให้เข้ามา แต่เดินเข้าหากุญแจไขประตูสู่ทางปลดหนี้ เพื่อปลดล็อกปัญหาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้!!

อ่าน : กรุงศรี คาดเงินบาท 31.20-31.50 บ./ดอลล์ หลังสัปดาห์ก่อนต่างชาติเทขายเฉียด 1.5 หมื่นล.

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News