HomeBT NewsBusiness Today Thai Politics 17 ตุลาคม 2566 / ภาคเช้า

Business Today Thai Politics 17 ตุลาคม 2566 / ภาคเช้า


นายกฯบินถึงจีนเข้าร่วมประชุม “BEF” – พบผู้นำจีน

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในการเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ( Belt and Road Forum for International Coperration- BRF) ครั้งที่ 3 และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคมนี้ ตามคำเชิญของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกฯมีกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดีจีน และนายกฯของจีนด้วย

- Advertisement -


เมื่อเวลา 18.45 น.วันที่ 16 ต.ค.(ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเวลาที่กรุงปักกิ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร 1 ชั่วโมง ) นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง โดยมีหู เหอผิง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วย หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับ โดยมีเด็กชาวจีน มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมการแสดงต้อนรับ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรม China Word ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก


“ภูมิธรรม” ตั้งอนุกรรมการรับฟังความเห็นร่าง รธน.

นิกร จำนง ในฐานะโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เปิดเผยว่าaภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2566 เรื่องแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อการตั้งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว


มีองค์ประกอบ เช่น นิกร จำนง ประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการ ประกอบด้วย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม, พล.ต.อ.วินัย ทองสอง, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา, สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, วิภูแถลง พัฒนภูมิไท,วิเชียร ชุบไธสง,วัฒนา เตียงกูล, ยุทธพร อิสรชัย, ธงชัย ไวยบุญญา, ชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์,เจือ ราชสีห์, สิริพรรณ นกสวนสวัสดี, ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง, พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล, ชนินทร์ รุ่งธนะเกียรติ, มงคลชัย สมอุดร

อำนาจของคณะอนุกรรมการชุดนี้ คือ ศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการออกกฎ กติกา ที่เป็นประชาธิไตยทันสมัย และเป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นที่ยอมรับร่วมกันและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่มากขึ้น


นายกฯตั้ง “พัชรวาท” แก้ปัญหามลพิษ-ฝุ่น PM 2.5

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมาตรี ได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการแก้ปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน ตั้งคณะกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ปรึกษาของนายกฯ เป็นรองประธาน


นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนอีวีในภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์อีวี โดยเป้าหมายการผลิตให้ได้ 30% ในปี 2030 โดยให้ส่วนราชการจัดซื้อจัดเช่ารถยนต์อีวีแทนรถยนต์ที่หมดอายุ และให้คมนาคม คลัง สนับสนุนให้รถสาธารณะหันมาใช้รถยนต์อีวี และให้สร้างโครงข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทุกพื้นที่


“สุดารัตน์” แนะ 2 ข้อรัฐบาลช่วยแรงงานไทยในอิสราเอล

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศ รายงานสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบ จากสงครามระหว่างอิสราเอล และฮามาส ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้มียอดรวมในขณะนี้ มีผู้เสียชีวิต 29 ราย บาดเจ็บ 16 ราย และถูกจับไปเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ทำให้ยอดรวมมีผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันจนถึงตอนนี้รวม 17 ราย


จากการประเมินสถานการณ์ สงครามระหว่าง อิสราเอล และกลุ่มฮามาส ดูท่าจะไม่จบลงง่าย อาจยืดเยื้อ และมีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องเร่งนำคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุด เพราะชีวิตคนไทยสำคัญที่สุด

จึงขอเสนอรัฐบาล 2 เรื่อง คือ 1) นอกจากใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศ ไปรับวันละเที่ยว ขอให้เช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์ เพิ่มวันละ 5-6 เที่ยว เพื่อระดมบินไปรับแรงงานไทยที่ต้องการกลับบ้านทั้งหมด ให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์ ก่อนเหตุการณ์จะรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตคนไทยตกอยู่ในอันตรายมากขึ้น

2) สร้างความมั่นใจให้แรงงานไทยว่าเมื่อสงครามจบรัฐบาลไทยจะช่วยพาพวกเขากลับไปทำงานที่ อิสราเอลได้ โดยช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย และใบอนุญาตเข้าเมือง และทำงาน อย่างถูกกฎหมาย เพราะจากการพูดคุยกับญาติของแรงงาน หลายส่วนกังวลว่าเมื่อเดินทางกลับมาแล้วจะไม่มีโอกาสได้กลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและชำระหนี้สินได้


“จตุพร” ชี้ “ศาลรธน.” จะหยุดโครงการแจกเงินดิจิทัลรัฐบาล

จตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊คไลฟ์ กล่าวถึงการแจกเงินดิจิทัลหมื่นบาทว่า รัฐบาลไม่ได้พูดความจริง ตั้งแต่ไม่ตอบคำถามอดีต ผู้ว่า ธปท.และอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งนักวิชาการมากมายที่รู้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งลงชื่อคัดค้านด้วยเหตุผลทั้ง 7 ข้อ


แม้เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประกาศยังเดินหน้าทำต่อไปโดยไม่ฟังเสียงค้านก็ตาม แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาล รธน.จะสามารถหยุดนโยบายนี้ได้ ดังนั้น การปลุกคนเป็นล้านให้ส่งเสียงสนับสนุนรัฐบาลย่อมไม่มีความหมายใดๆ

จะปลุกประชาชนให้ตายที่จะส่งเสียงสนับสนุนการแจกเงินดิจิทัล แต่องค์กรเหล่านี้ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาย่อมใช้คนไม่กี่คนหรือมีแค่ 9 คนก็จะจัดการกับคุณได้ คุณยังไม่เข็ดหลาบเหรอกับเรื่องเสียง ส.ส. ดังนั้น การขอให้ประชาชนออกมาส่งเสียงคำรามใส่อีกฝ่ายหนึ่ง จึงไม่มีผลใดๆ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News