HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 17 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเย็น 17 กุมภาพันธ์ 2566


มีผลแล้ว! กม.เปิดทาง 2 คนตั้งบริษัทได้ เอื้อกิจการเล็ก-สตาร์ทอัพ

​            น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดขั้นตอน อุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและทยอยมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่23) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทได้เริ่มมีผลบังคับ โดยผลของกฎหมายจะเอื้อให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจง่ายขึ้น มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงาน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว


สำหรับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23)ฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 พ.ย. 65 กำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 66 เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายประเด็น อาทิ การลดจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทเป็น 2 คน จากเดิมที่กำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 3 คน ซึ่งเกณฑ์ในเรื่องนี้จะทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายเอื้อต่อการเกิดธุรกิจขนาดเล็กหรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) มากขึ้น

- Advertisement -


ส่งออกทุบ GDP Q4/65 “สภาพัฒน์” โอดปี 65 โตแค่ 2.6%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ระบุว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปี 65 ขยายตัว 2.6% จากเดิมที่คาดโต 3.2% หลัง GDP ไตรมาส 4/65 ขยายตัว 1.4% (YoY) ชะลอตัวลงจากไตรมาส 3/65 ที่ขยายตัวได้ 4.6% และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/65 ลดลง 1.5% (QoQ) จากไตรมาส 3/65


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ระบุว่า การที่เศรษฐกิจไทยในปี 65 ขยายตัวได้เพียง 2.6% จากที่สภาพัฒน์เคยคาดไว้ที่ 3.2% นั้น เป็นเพราะเดิมสภาพัฒน์มองว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปี 66 แต่ปรากฎว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีส่วนทำให้การส่งออกของไทยหดตัวแรงในช่วงไตรมาส 4/65 ด้วยเช่นกัน จึงทำให้การประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 65 คลาดเคลื่อนไปมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลสำคัญจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก


บัวหลวง จับมือ ไทยวัสดุ อัดสินเชื่อบ้านติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์

นางสาวลัคนา หัตถกา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษสำหรับ “สินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน”


เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการขอกู้เพื่อนำเงินปรับปรุงบ้านในรูปแบบพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน โดยสามารถนำบ้านที่ปลอดภาระมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงกรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ยังผ่อนกับธนาคารกรุงเทพหรือลูกค้าที่รีไฟแนนซ์สามารถขอวงเงินกู้เพิ่ม สะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดในครัวเรือนได้ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งสององค์กรที่มีความมุ่งมั่นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว


SCB ชูวิสัยทัศน์ “ดาวเหนือ” ยกระดับสู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ก้าวต่อไปของธนาคารไทยพาณิชย์ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็น “ธนาคารที่ดีขึ้น” อย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทของธนาคารจะต้องเป็นมากกว่าธนาคาร และทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายในทุกช่องทางไม่เพียงเฉพาะแต่สินเชื่อ แต่รวมถึงภาพของการให้คำแนะนำการลงทุน การบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ด้วยความรู้จักและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง


ธนาคารจึงกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น “Digital Bank with Human Touch เรารู้จักลูกค้าผ่านข้อมูล รู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึก” เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรให้เป็นธนาคารที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นดาวเหนือนำทางธุรกิจภายใต้แผน 3 ปี คือการเป็น ดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่งพร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง 


ทอท.คาดยอดผู้โดยสารจีนแตะ1ล้านคนภายใน ส.ค.นี้

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยภายหลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 รวมถึงได้อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา


ส่งผลให้ ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 เที่ยวบินที่ทำการบินเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน ฮ่องกง มาเก๊า) มีจำนวน 751 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 20 เที่ยวบิน ขณะที่ผู้โดยสารขาเข้าจากจีนมีจำนวน 161,502 คน เฉลี่ยวันละ 4,142 คน ทั้งนี้ ทสภ. คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าจากจีนจะแตะ 500,000 คน ภายในประมาณวันที่ 1 พ.ค. 2566 และจำนวน 1,000,000 คน ภายในประมาณวันที่ 20 ส.ค. 2566

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News