HomeBT News'ดีป้า' ต้อนรับวันครู ต่อยอดแพลตฟอร์มโค้ดดิ้ง ตั้งเป้ายกระดับครู 2,000 โรงเรียน ติดอาวุธเยาวชน 200,000 คน

‘ดีป้า’ ต้อนรับวันครู ต่อยอดแพลตฟอร์มโค้ดดิ้ง ตั้งเป้ายกระดับครู 2,000 โรงเรียน ติดอาวุธเยาวชน 200,000 คน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ต้อนรับวันครูจับมือภาคเอกชน สร้างกำลังคนดิจิทัลเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโค้ดดิ้ง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์-ออฟไลน์ หลังติดอาวุธเยาวชนมากกว่า 200,000 ราย จากครูที่เข้าร่วมโครงการ Coding Thailand กว่า 3,400 คนทั่วประเทศ

-ผอ.ดีป้า โต้ปมความไม่โปร่งใสงาน Digital Thailand Bigbang ชี้ทำตามขั้นตอน
-“ดีป้า” หนุน SNEAK สตาร์ทอัพสายท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ระดับโลก

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงการดำเนินโครงการ Coding Thailand ที่ผ่านมา ว่า ดีป้า มุ่งพัฒนากำลังคนและบุคลากรของประเทศในทุกระดับ ให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่พร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านโค้ดดิ้ง

- Advertisement -

สอดคล้องกับภารกิจของดีป้า ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้เชิง Edutainment ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านเกม รวมถึงการยกระดับทักษะครูอีกกว่า 2,000 โรงเรียน รวมกว่า 3,400 คน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเยาวชนกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ

เน้นย้ำให้ครูนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้เยาวชนสนุกและไม่กลัวที่จะเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพราะการเรียนรู้ Coding ไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูง แต่มุ่งเน้นเรื่องของกระบวนการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ในอนาคต

“โดย ดีป้า ยังคงเดินหน้าพัฒนาทักษะด้าน Coding ซึ่งอยู่ระหว่างเฟ้นหาภาคเอกชนร่วมดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Coding Thailand เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” ดร.ณัฐพล กล่าว

'ดีป้า' ต้อนรับวันครู ต่อยอดแพลตฟอร์มโค้ดดิ้ง ตั้งเป้ายกระดับครู 2,000 โรงเรียน ติดอาวุธเยาวชน 200,000 คน

สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต เป็นโครงการที่ ดีป้า ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งดำเนินการพัฒนาทักษะครูในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 แล้วทั้งสิ้น 3,420 คน จาก 2,006 โรงเรียนทั่วประเทศ

ครูที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ถ่ายทอดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกกว่า 210,000 คน ในพื้นที่ของตนเองตลอดปีการศึกษา 2562

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดกิจกรรม Coding Thailand PLC (Professional Learning Community) ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล , เชียงใหม่ , พิษณุโลก , สงขลา , ภูเก็ต , ฉะเชิงเทรา , อุบลราชธานี และ ขอนแก่น เป็นต้น หวังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยกันเอง , ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้นิเทศติดตามกับผู้สอน เพื่อต่อยอดการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะด้านโค้ดดิ้ง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News