HomeBT Newsนายกฯ ยินดี 75 ปี ไทยร่วมสมาชิก UN ย้ำพร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ

นายกฯ ยินดี 75 ปี ไทยร่วมสมาชิก UN ย้ำพร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ

วันนี้ (วันที่ 15 ธันวาคม 2564) เวลา 07.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญของคำปราศรัย ดังนี้

ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2489 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 55 สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการบรรเทาทุกข์ แก้ไขปัญหาของประชาคมโลก จรรโลงสันติภาพและความมั่นคง ปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลา 75 ปี ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีภูมิใจที่ไทยได้มีส่วนร่วมในภารกิจทั้ง 3 เสาหลักของสหประชาชาติอย่างแข็งขัน ได้แก่

  • ด้านสันติภาพและความมั่นคง ไทยสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทั้ง ชายและหญิงกว่า 27,000 คน เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในภูมิภาคต่าง ๆ กว่า 20 ภารกิจ รวมทั้ง ในปัจจุบันไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
  • ด้านสิทธิมนุษยชน ไทยให้ความสำคัญกับการปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จนได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้กับประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนในสถานการณ์โควิด-19 ไทยเป็นประเทศรายได้ระดับกลางที่ประสบความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มต่าง ๆ
  • ด้านการพัฒนา ไทยเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายหลัก (SDGs) ภายในปี 2573 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน และมุ่งนำเสนอการสร้าง “ความสมดุลของสรรพสิ่ง” ในเวทีสหประชาชาติผ่านโมเดล BCG ตลอดจน ในการประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2565 ไทยนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

นายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของสำนักงานสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชีย เป็นที่ตั้งของ เอสแคป (ESCAP) และอีกกว่า 40 หน่วยงานของสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน ไทยมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านการทูตพหุภาคี โดยการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งสำคัญในสหประชาชาติ

- Advertisement -

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เชื่อมั่นว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนานาประเทศ โดยมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเป็นทางออกให้ฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ โดยเฉพาะความท้าทายรูปแบบใหม่ได้ โดยไทยยืนยันความพร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือพหุภาคีภายใต้สหประชาชาติ ให้สหประชาชาติเป็นกลไกแห่งการขับเคลื่อนที่เสริมพลังโลกให้เข้มแข็งกว่าเดิม รวมทั้ง ไทยจะคงบทบาทที่ “เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ในเวทีสหประชาชาติ และเวทีโลก

อนึ่ง การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติ สะท้อนว่าสหประชาชาติเป็นเรื่องใกล้ตัว ประเทศและประชาชนไทยต่างได้รับประโยชน์จากสหประชาชาติ รวมถึงเป็นการเน้นย้ำถึงพันธกรณีของไทยต่อสหประชาชาติ และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ผ่านบทบาทที่สร้างสรรค์

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News