HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 15 กันยายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 15 กันยายน 2566


นายกฯ ย้ำมอบหมายงานอย่างเหมาะสม ยึดประชาชนเป็นหลัก

วานนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีคำสั่งมอบหมายงานของรองนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในกำกับดูแลของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนที่จะอยู่ในกำกับดูแลของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า

- Advertisement -


อย่าไปโฟกัสว่าใครอยู่พรรคไหนอย่างไร ซึ่งตนเองพูดตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลชุดนี้แม้จะมีพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 11 พรรค แต่เราก็เป็นรัฐบาลของประชาชน ขออย่าดูว่าเป็นรัฐบาลฝั่งไหน กลุ่มไหน ซึ่งตนเองคิดว่าเป็นการดูแลที่เหมาะสม เพราะนายภูมิธรรม ก็ดูแลเรื่องการเกษตรและพาณิชย์ควบคู่กันไป เราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเชื่อว่าเรื่องนี้เราไม่มีความขัดแย้งกัน


นายกฯ เผยคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถทุกภาคส่วน

วานนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ


โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการ  และมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมด้วย รวมถึงมีนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งจะพยายามนำทุกภาคส่วนมาอยู่ในคณะกรรมการนี้  โดยทุกภาคส่วนที่มีความรู้ความสามารถเชิญเข้ามาร่วมงาน ให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะผลักดันเรื่องซอฟพาวเวอร์เพื่อทำความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้น


นายกฯ เผยกำกับดูแลกระทรวงการคลัง-ความมั่นคงด้วยตนเอง พร้อมดูแลทุกมติทั้งในและนอกประเทศ

วานนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการกำกับกระทรวงกลาโหม และดูแลงานด้านความมั่นคงด้วยตนเองว่า เรื่องความมั่นคงมีหลายมิติ ทั้งมิติภายในและภายนอก การปกป้องอธิปไตยของประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญในภาวะภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น จะต้องดูให้ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความภาคภูมิใจในความที่เป็นเอกราช


ทั้งนี้ เมื่ออยู่ในโลกที่มีความขัดแย้งสูง การเดินทางไปต่างประเทศของตนเองโดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติในสัปดาห์หน้า ก็จะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำในหลายประเทศ ซึ่งตรงนี้เป็นความมั่นคงทางด้านนอกประเทศการค้า ส่วนความมั่นคงภายในก็มีการเตรียมความพร้อม ฝ่ายความมั่นคงกับประชาชนก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในอดีตมีการพูดจากันที่อาจจะรุนแรงกันบ้างก็พยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชน โดยที่ให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้น เช่น มีการทำกิจกรรมประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจเกณฑ์ทหารบางส่วน การนำพื้นที่ทหารมาบริหารจัดการและทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและที่ราชพัสดุ ให้ประชาชนทำการเกษตรการให้ทหารมาช่วยภัยพิบัติ ซึ่งมีอีกหลายมิติที่ความมั่นคงสามารถทำได้ ซึ่งจะต้องมีเวลาพูดคุยกันถ้าพร้อมก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์เพราะการที่ตนเองดูแลกระทรวงการคลังและความมั่นคงด้วยตนเองนั้น เป็นเรื่องที่ต้องทำและเป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังดูอยู่ ต้องดูแลให้ครบมิติ ยอมรับว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงแต่ว่าก็เข้าใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นต้องทำต่อไป


รองปลัดฯ เสนอ วิธีขับเคลื่อน DATA Economy ในงานแถลงผลวิจัย วปอ.

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 65 โดยมีนายสุทิน คลังแสงรมว.กลาโหม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรับฟัง


โดยในงาน นายเวทางค์พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้นำเสนอวิธีขับเคลื่อน DATA Economy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ digital economy และเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ Advanced Technologies เช่น technology AI
 รองปลัดฯ เวทางค์ เป็นผู้แทนรุ่น เสนอ 4 เรื่องเพื่อขับเคลื่อน Data Economy ดังนี้ 1. การพัฒนาตลาดข้อมูลและกลไกสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 2. การจัดทำกฎหมายกฎระเบียบ ลดปัญหาอุปสรรค ลดความเสี่ยงโดยเฉพาะทางกฎหมาย สำหรับการเข้าถึง การใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนการเกิดของอุตสาหกรรมข้อมูล 3. การจัดทำมาตรการการจูงใจ และหน่วยงานรัฐต้องทำ open data ใช้ cloud และ 4. การพัฒนาบุคคลากรสำหรับอุตสาหกรรมข้อมูล และ  ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับประชาชน ท้ายสุด เสนอให้จัดทำ ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ เชื่อมโยง พร้อมใช้งาน


รมว.ยุติธรรม ร่วมการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๕ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๘ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๕ วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ และหลักสูตรการบริหารความ


โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News