HomeBT NewsILM เคาะราคา IPO 22 บาท/หุ้น เปิดจอง 17-19 ก.ค.นี้

ILM เคาะราคา IPO 22 บาท/หุ้น เปิดจอง 17-19 ก.ค.นี้

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) เคาะราคา IPO 22 บาท/หุ้น เปิดจองขาย 17-19 ก.ค.นี้ จำนวน 105 ล้านหุ้น คาดเทรดวันแรก 26 ก.ค.นี้ มั่นใจระดมทุนได้กว่า 2,240 ล้านบาท โดยจะนำไปขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า บมจ.อินเด็กซ์ฯ มีเป้าหมายมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านและการใช้ชีวิตที่ลงตัวในทุกด้าน ทั้งการออกแบบ ฟังก์ชั่นต่างๆ คุณภาพ และราคาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชน

สำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน

- Advertisement -

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และสามารถเข้ากับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวผ่านช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกของตนเอง งานโครงการ ตัวแทนจำหน่าย ออนไลน์ส่งออกต่างประเทศ รับจ้างผลิต และร้านแฟรนไชส์ต่างประเทศ

ทั้งนี้ บมจ.อินเด็กซ์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจรที่มีเอกลักษณ์ โดยมีร้านค้าปลีกในประเทศ 4 แบรนด์หลัก ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับ ภายใต้ชื่อ Index Living Mall, Trend Design, Bo Concept และ MOMENTOUS ที่มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำหลากหลายแบรนด์ จึงสามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าทุกประเภทได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บมจ.อินเด็กซ์ฯ มีร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center ทั้งสิ้น 36 สาขา ครอบคลุมกว่า 21 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่าครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศแล้ว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลังจากนี้จะมีการขยายสาขาร้าน Index Living Mall ปีละ 2-3 สาขาเท่านั้นเนื่องจากอยู่ในจุดที่ครอบคลุมและเศรษฐกิจอยู่ในภาวะหดตัว ดังนั้นจึงไม่คิดขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น แต่จะเน้นกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายแทน

นอกจากนี้ บมจ.อินเด็กซ์ฯ ยังเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall จำนวน 9 สาขา โดยมีจุดแข็งด้านแบรนด์ร้านค้าปลีก สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเสริมสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของ บมจ.อินเด็กซ์ฯ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จีดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า หลังจากที่ได้สรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ บมจ.อินเด็กซ์ฯ จากนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม

เนื่องจาก บมจ.อินเด็กซ์ เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีโครงการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยเป็นโครงการที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเนื่องจากเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างกำไรให้กับ บมจ.อินเด็กซ์ฯ ได้เป็นอย่างดี

โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 8 เท่า ที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 22 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตในอนาคต

ดังนั้นจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 22 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นในวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และคาดว่าจะสามารถนำหุ้น ILM เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 26 ก.ค.นี้

ปัจจุบัน บมจ.อินเด็กซ์ฯ มีทุนจดทะเบียน 2,525 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 505 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น และจะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยการเสนอขายหุ้นจำนวน 105 ล้านหุ้นครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน 70 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 25.54 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 4.2 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท 4.71 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทจำนวน 1.53 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ บมจ.อินเด็กซ์ฯ คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 2,240 ล้านบาท โดยจะนำเงินดังกล่าว ไปใช้ขยายสาขาร้าน Index Living Mall ในทำเลที่มีศักยภาพ โดยในปี 62-63 มีแผนเปิดบริการ 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี, สุขาภิบาล3 และรามอินทรา พร้อมกันนี้ จะขยายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด ในร้าน Index Living Mall สาขาต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น

รวมถึงการขยายการลงทุนร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ลงทุนในโครงการติดตั้งแผงโซลาร์รููฟท็อป ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ลงทุนพัฒนาระบบไอที ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News