HomeBT Newsศ.ศ.ป. จัดประกวด SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท

ศ.ศ.ป. จัดประกวด SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ใน 4 ภูมิภาค 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย สร้างสรรค์การออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทย ที่สื่อถึงกระบวนการ และเทคนิคเชิงช่างดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ให้มีความร่วมสมัย 

โดยผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะกับ ศ.ศ.ป. ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน และนำไปสู่การต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อไป

- Advertisement -

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า แนวความคิดการจัดประกวดในครั้งนี้ “SACICT” มุ่งหวังกระตุ้นการนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน รวมถึงขยายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งผ้าไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผ้าไทยแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้น “SACICT” มีความคิดว่าเราต้องการจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป และนิสิต/ นักศึกษา ที่มีความสนใจ และมีทักษะด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็นชุด Collection ที่น่าสนใจ และร่วมสมัย เหมาะกับคนในทุก Generation เพื่อให้เป็นที่รู้จัก เกิดเป็นค่านิยมหันมาสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้แก่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประกวด SACICT Award 2021 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ใน 4 ภูมิภาค เน้นการนำผ้าไทยมาออกแบบ ตัดเย็บเป็นชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับ lifestyle ของคนในแต่ละ Generation และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งแบ่งผลงานการออกแบบเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 

Baby Boomer ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 57-75 ปี 

Generation X ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-56 ปี 

Generation Y ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี 

Generation Z ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9-24 ปี 

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภท “บุคคลทั่วไป” (ประกวดได้ทุกหัวข้อยกเว้น 

Generation Z) และ 2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” (ประกวดได้เฉพาะ Generation Z) ซึ่งจะจัดการประกวดใน 4 ภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทย ของแต่ละGeneration ในแต่ละภูมิภาค

สำหรับปีนี้ได้ขยายโอกาสแก่ผู้สนใจให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยการประกวดในครั้งนี้จะมีเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท โดยผู้ชนะการประกวดในประเภท “บุคคลทั่วไป” ของแต่ละหัวข้อการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ ส่วนประเภท “นิสิต/นักศึกษา” จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ ทั้งยังมีรางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ โดยผู้ชนะในแต่ละหัวข้อการประกวดจะได้รับการส่งเสริม และอบรมองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับโอกาสก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ ต่อไป

เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 สามารถสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sacictaward2021.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : SACICT Award 2021 (www.facebook.com/Sacictaward2021) หรือ โทร 084-4247464 และ 063-0944388

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News