HomeBT Newsล็อกดาวน์เมืองกรุงฉุดคนใช้บีทีเอสวูบ เดือนเม.ย.ลด 81.5%

ล็อกดาวน์เมืองกรุงฉุดคนใช้บีทีเอสวูบ เดือนเม.ย.ลด 81.5%

BTSGIF กระทบหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสลดต่อเนื่อง ในเดือนเม.ย.ร่วงหนัก 81.5% เหลือเพียง 3.5 ล้านเที่ยว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางกรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศอื่นๆ ตามมา

อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านและทำงานที่บ้าน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อ รวมถึงทางรัฐบาลได้มีประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 “ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น..”

- Advertisement -

ดังนั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS ของกองทุนจึงปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้า BTS จากเวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. เป็นเวลา 06.00 น. ถึง 21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS ในสถานการณ์นี้ลดลงโดยเฉพาะจำนวนผู้โดยสารสำหรับเดือนเมษายน 2563

จำนวนผู้โดยสารและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

ในช่วงระยะสั้นๆ นี้ กองทุนฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราวในสถานบริการต่างๆ และการที่ประชาชนอยู่บ้านและทำงานที่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ

นอกจากนี้ยังมีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อนึ่ง รัฐบาลค่อยๆ เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นทำให้คาดว่าจำนวนผู้โดยสารน่าจะทยอยเพิ่มขึ้น และเมื่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทจัดการคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะค่อยๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ และสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามปกติ

ราคาหุ้น BTDGIF ปิดตลาด 14 พ.ค. ลดลง 0.40 บาท หรือ 5.26% อยู่ที่ 7.20 บาท มูลค่าการซื้อขาย 102.72 บาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News