HomeBT Newsทิสโก้ ผุดโครงการ “คืนรถจบหนี้” ช่วยลูกค้าผ่อนรถไม่ไหวให้มีทางออก

ทิสโก้ ผุดโครงการ “คืนรถจบหนี้” ช่วยลูกค้าผ่อนรถไม่ไหวให้มีทางออก

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารจัดตั้งโครงการพิเศษภายใต้ชื่อ “คืนรถจบหนี้” เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการเร่งเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มที่ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดต่อไปได้มีทางเลือกในการคืนรถ

โดยที่ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือ “ยกหนี้ให้” ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด กล่าวคือหากมีส่วนต่างผลขาดทุนจากการขายรถ และธนาคารจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม พร้อมระบุสถานะเป็นลูกค้า “ปิดบัญชี” และหากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้ว ในอนาคตยังมีโอกาสกลับมาทำธุรกรรมขอสินเชื่อได้ใหม่ และสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปได้

“การให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบระดับเล็กน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบระดับเล็กน้อยถึงระดับปานกลาง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ในรูปแบบของการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น การปรับลดค่างวด การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น ส่วนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารจะยกระดับการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการคืนรถจบหนี้ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้”

- Advertisement -

นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขของมาตรการคืนรถจบหนี้ ว่า จะต้องเป็นลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้อหรือจำนำทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก ทั้งรถส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 และมีสถานะไม่ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

“โดยปกติแม้จะคืนรถให้กับสถาบันการเงินไปแล้ว อาจจะไม่ได้ทำให้ปัญหาจบลงในทันที เพราะหลังจากสถาบันการเงินนำรถไปประมูลขายทอดตลาด กรณีเกิดผลขาดทุนขึ้นก็ยังคงเป็นภาระของลูกหนี้ตามกฎหมาย และหากลูกหนี้ไม่สามารถจัดการได้ก็อาจส่งผลเสียต่อประวัติทางการเงินต่อไป ดังนั้น ธนาคารจึงตั้งใจเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆ ผ่านโครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” ที่จะเน้นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งถ้าลูกค้าผ่อนค่างวดไม่ไหวสามารถนำรถมาคืนได้เลย โดยหากอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีการฟ้องร้อง และระบุสถานะเป็นปิดบัญชี ซึ่งถือได้ว่า “จบหนี้จริง” โดยไม่มีภาระหนี้ผูกพันในระยะยาว และทำให้ในอนาคตหากลูกค้ามีความจำเป็นทางการเงินก็มีโอกาสกลับมาขอสินเชื่อใหม่ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมถึงที่ได้คืนรถให้แก่ธนาคารแล้วกว่า 400 ราย”

อ่าน : โฆษก ศบศ. ยันยังไม่ปิดเกาะภูเก็ต โวนักท่องเที่ยวยังทยอยเดินทางมา

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News