HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจภายในประเทศ ภาคเย็น 13 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจภายในประเทศ ภาคเย็น 13 กุมภาพันธ์ 2566


ไทย จับมือ เกาหลี สร้าง “Spaceport” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. และ Korea Aerospace Research Institute (KARI) ร่วมลงนามความร่วมมือการศึกษาความความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอวกาศยานในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศ (space industry/ space economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ รวมไปถึง (ร่าง) พ.ร.บ. กิจการอวกาศที่จะเป็นกลไกสำคัญในการใช้ประโยชน์จากอวกาศสู่การพัฒนาประเทศบนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป


ด้าน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ด้วยศักยภาพและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดตั้ง Spaceport มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง การได้ร่วมมือกับ KARI ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยอวกาศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินี้เกิดขึ้นหลังจากการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา การศึกษาความเป็นได้ในการสร้าง spaceport ในประเทศไทยครั้งนี้ KARI และรัฐบาลเกาหลี จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับทีมไทยแลนด์ โดย GISTDA จะสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมด้านอวกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวจะศึกษารายละเอียดเชิงลึกอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ สถานที่จัดตั้ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ชนิดของจรวดนำส่ง ใบอนุญาตและกฎระเบียบข้อบังคับในการนำส่งจรวด รวมทั้งโมเดลด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการทำความเข้าใจกับสังคม เป็นต้น ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้นี้จะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในเวลา 3 ปี  การศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาจัดตั้ง Spaceport ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ ต่อยอดขยายกิจการอวกาศของประเทศและภูมิภาคให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ที่จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

- Advertisement -


ธพว.เตรียมเปิดขายพันธบัตร 3 พันลบ. ระดมทุนปล่อยสินเชื่อหนุน SME

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตร วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อระดมทุนนำไปใช้ปล่อยสินเชื่อต่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กำหนดประมูลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้จัดจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อ ด้วยวิธีการ ดังนี้

1. จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการ e-Bidding ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546

2. จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน


น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า การจำหน่ายพันธบัตรครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารมีเงินทุนนำไปสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนไทยฟื้นตัวโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ช่วยให้ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว เชื่อว่าพันธบัตรดังกล่าว จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน เนื่องจากธนาคารมีสถานะความแข็งแกร่ง เพราะมีกระทรวงการคลังถือหุ้นกว่า 99% และได้การจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จำกัด ให้อยู่ในระดับ AAA ถือเป็นระดับสูงสุดสำหรับเครดิตภายในประเทศ


ยาสูบทบทวนแผนธุรกิจ จ่อดึงเอกชนรับสัมปทานขายบุหรี่ หลังภาษีทำกำไรวูบ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวถึงการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ส่งผลให้ราคาบุหรี่ในประเทศปรับขึ้นมาก จากเดิมบุหรี่ในประเทศราคาซองละ 51 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 60 และ 66 บาท ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปสูบบุหรี่ที่เป็นนวัตกรรมทางเลือกเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีที่มีราคาต่ำกว่าบุหรี่ในประเทศหลายเท่าตัวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผลกระทบภายหลังจากการปรับโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ ทำให้รายได้ของ ยสท.ในปี 2560-2565 ลดลงไปมาก โดยจากที่เคยมีกำไรปีละ 8,000-9,000 ล้านบาท แต่ล่าสุดในปี 2565 ลดลงเหลือราว 100 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือเพียง 40% จากเดิมอยู่ที่ 80%


“ขณะนี้ ยสท.อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต ถึงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ควรจะเป็นอย่างไร ต้องมีการทบทวนใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้โครงสร้างภาษีเหมาะสม โดยให้ ยสท.ยังดำรงได้อยู่ ธุรกิจของ ยสท. เป็นการดูแลชาวไร่ใบยาสูบด้วย เพราะบุหรี่ทุกมวนรับซื้อจากชาวไร่โดยตรง” นายภูมิจิตต์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ยสท.อยู่ระหว่างว่าจ้างบริษัทเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาช่วยศึกษาโครงสร้างธุรกิจของ ยสท. ซึ่งหากเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนที่มีการทบทวนแผนธุรกิจทุกปี แต่ ยสท. ไม่เคยมีการทบทวนเลยกว่า 80 ปี ดังนั้น จึงต้องมีผลการศึกษาความเหมาะสมการทำธุรกิจของยาสูบในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ว่าควรจะเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ มองว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ ยสท.ต้องมาทบทวนบทบาทใหม่ ซึ่ง ยสท.อาจจะไม่เหมาะกับการขายบุหรี่ อาจจะเหมาะกับผลิตอย่างเดียวก็เป็นได้ ดังนั้น อาจจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง ตั้งบริษัทลูก หรือเป็นบริษัทสัมปทาน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ หรืออาจเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชน ซึ่งจะต้องรอให้มีผลการศึกษาออกมาก่อน โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปผลการศึกษาภายใน 3-4 เดือนจากนี้


จองตั๋วรถไฟออนไลน์ D-Ticket ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต-เดบิตเท่านั้น! เริ่ม 16 ก.พ.

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั้น ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์แก่ผู้โดยสาร ทั้งเว็บไซต์ D-Ticket และแอปพลิเคชั่น D-Ticket (ระบบ Android และ IOS) ซึ่งสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วัน เพิ่มเติมจากการซื้อตั๋วโดยสารปกติ


พบปัญหาการจองตั๋วออนไลน์แล้วไม่นำรหัสจองตั๋วมาจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด ทำให้เสียโอกาสในการเดินทางของผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการซื้อตั๋วรถไฟแก่ทุกคนอย่างทั่วถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปรับวิธีการชำระเงิน สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ D-Ticket (https://dticket.railway.co.th) และแอปพลิเคชัน D-Ticket  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่จองตั๋วผ่านช่องทางดังกล่าว จะต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตเท่านั้น  


หุ้นไทยผันผวน ชะลอรอลุ้นเงินเฟ้อสหรัฐ แรงซื้อหุ้นใหญ่ช่วยพยุงปิดบวก 0.32 จุด

การซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนทั้งแดนบวกและลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,669.98 จุด และต่ำสุด 1,658.43 จุด ปิดวันนี้ที่ 1,664.89 จุด เพิ่มขึ้น 0.32 จุด (+0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 52,860.52 ล้านบาท นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนข้างผันผวน แกว่งไซด์เวย์ทั้งแดนบวกและแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯคืนวันพรุ่งนี้ ทำให้ยังชะลอการลงทุนในช่วง 2 วันนี้ ด้านปัจจัยในประเทศ เกาะติดการทยอยประกาศงบบริษัทจดทะเบียน ภาพรวมที่ผ่านมายังดูไม่ค่อยสดใสนัก และตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่เข้ามา แต่ยังพอมีแรงซื้อหุ้นใหญ่เข้ามาช่วยหนุนดัชนีได้ระดับหนึ่ง ทำให้กลับมายืนบวกได้เล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลง หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 541 หลักทรัพย์ ลดลง 987 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 505 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์


PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,484.03 ล้านบาท ปิดที่ 165.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท

ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,316.24 ล้านบาท ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท

AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,593.18 ล้านบาท ปิดที่ 72.75 บาท ลดลง 0.25 บาท

DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,541.53 ล้านบาท ปิดที่ 902.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท

BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,308.50 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News