HomeBT News"อลงกรณ์"แนะรัฐบาลดัน "ดับเบิลยูอีซี" คู่ขนานอีอีซี สร้างสมดุลพัฒนาประเทศ

“อลงกรณ์”แนะรัฐบาลดัน “ดับเบิลยูอีซี” คู่ขนานอีอีซี สร้างสมดุลพัฒนาประเทศ

“อลงกรณ์”แนะรัฐบาลคิกออฟโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”ดับเบิลยูอีซี”คู่ขนานอีอีซี สร้างสมดุลการพัฒนาประเทศ เสนอเมกะโปรเจกต์”วิสัยทัศน์ 2025” เปิดประตูตะวันตกดันไทย ผลักดันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีจัดการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 12 พ.ย.นี้ว่า การประชุมครม.สัญจรในภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก

นับเป็นโอกาสดีที่สุดที่รัฐบาลควรประกาศคิกออฟเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก(Western Economic Corridor:WEC) เพื่อให้เป็นโครงการพัฒนาระดับเมกะโปรเจคคู่ขนานกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเพื่อให้เกิดความสม ดุลใหม่ของการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนศักยภาพของประเทศและควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมารับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยตรง

- Advertisement -

ทั้งนี้ ตนได้เสนอคอนเซ็ปเปเปอร์”วิสัยทัศน์ 2025และโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์ริเริ่มและสนับสนุนดับลิวอีซีตลอดมา

โดยเฉพาะโครงการท่าเรือน้ำลึกที่ทวายและการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรีและเชื่อว่าวิสัยทัศน์ 2025 จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งต้องร่วมมือกันทุกภาคีภาคส่วนช่วยกัน

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของประเทศไทยความเป็นฮับด้านเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDGs)เพื่อให้เกิดความสมดุลใหม่ของการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนศักยภาพของประเทศภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกหรือ WEC 2025

 1. ฮับโลจิสติกส์ เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการเปิดประตูตะวันตกสู่มหาสมุทรอินเดีย
 2. ฮับเกษตรและอาหารของโลกสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกท็อปเทนของโลก
 3. ฮับอีโคทัวริซึ่มของโลกด้วยคอนเซ็ปท์”ทั่วโลกเที่ยวไทย” ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน-ตอนล่าง 13 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาทและ อุทัยธานีเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษแนวใหม่แห่งศตวรรษที่21ของไทยของอาเซียนและของโลกโดยมีโครงการหลักในการพัฒนา 10 โครงการเมกะโปรเจค
 4. โครงการประตูตะวันตก( Western Gateway )โดยยกระดับสถานภาพและศักยภาพของใหม่จังหวัดกาญจนบุรีเป็น”ประตูตะวันตก”หรือเกทเวย์ใหม่ของประเทศไทยสู่มหาสมุทรอินเดียและโลกตะวันตก
 5. เร่งรัดการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ถนนกาญจนบุรี-ทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 6. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์และการค้าการท่องเที่ยวรอบอ่าวเบงกอล 9 ประเทศ
 7. โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและประมงมะริด-สิงขร
 8. โครงการท่าเรือขนส่งและท่องเที่ยว(เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์-ชลบุรี-ระยอง)เชื่อมWECกับEEC
 9. โครงการสนามบินใหม่นานาชาติกำแพงแสน โครงการสนามบินแก่งกระจานและสนามบินกาญจนบุรีเพื่อเป็นฮับการบินในภาคตะวันตก
 10. โครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟ4รางทางคู่และโครงการมอเตอร์เวย์
 11. โครงการถนนเครือข่ายตะวันตก(Western SuperHighway Network)โดยพัฒนาทางหลวง3510เป็นซูเปอร์ไฮเวย์หลักของภาคตะวันตกเชื่อมโครงข่ายทางหลวงเอเซียหมายเลข1(AH1)-หมายเลข2(AH2) เชื่อมโครงข่ายถนนเพชรเกษมและระบบทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมถนนพระราม2(โครงการ4แยกวังมะนาว) เชื่อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีและนครปฐม-ชะอำ
 12. โครงการศูนย์กลางเกษตรอาหารโลก ประกอบด้วยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) , AgriTech innovation Park ,ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AgriTech Innovation Center ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(,Eco&AgriTourism SEZ ), world Seafood Hubและโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตร4.0(AgroIndustry4.0)
 13. โครงการพัฒนาเครือข่ายถนนทะเลตะวันตก(Western Sea Belt Road)เพื่อการท่องเที่ยวเลียบทะเลอ่าวไทยตะวันตก-อันดามัน ทั้งนี้จะต้องมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกดำเนินโครงการตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาWEC ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2568 (ค.ศ.2020-2025) โดยจะสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ 100,000 อัตรา มีการลงทุนใหม่ 500,000 ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2 ล้านล้านบาท
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News