HomeBT News‘กสอ.’ ร่วมกับ ‘ธรรมศาสตร์’ ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์

‘กสอ.’ ร่วมกับ ‘ธรรมศาสตร์’ ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกระดับศักยภาพตลาดออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ ให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับธุรกิจและมีช่องทางการขายสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 หวังสร้างยอดขายรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบัน Digital Economy เข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs พอสมควร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดจากการตลาดแบบ Offline เป็นการตลาดแบบ Online เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการแข่งขันของตลาดโลกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความสามารถในการประกอบการและมีความยั่งยืนสู่สากล และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมผลักดันให้ SMEs ไทยให้แข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยใช้ E-commerce เป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสร้างองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดแนวใหม่ ตลาดออนไลน์ บน Platform มาตรฐานระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5,000 ราย ทั่วประเทศ

- Advertisement -

“การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ SMEs สามารถแข่งขันบนตลาดสากลโดยอาศัยช่องทางตลาดออนไลน์ในการทำการตลาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เรามีหลักสูตรที่น่าสนใจถึง 9 หลักสูตร ในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงลึก จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และกลยุทธ์เทคนิคการตลาดแนวใหม่ให้กับผู้ที่เข้ามาอบรม คาดการณ์ว่าผู้เข้ารับการอบรม หลังจบโครงการจะสามารถสร้างยอดขายรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท” นายเดชากล่าว

สำหรับโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” มีแผนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี และระยอง ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News