HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 12 มิถุนายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 12 มิถุนายน 2566


พม.หนุนแพลตฟอร์มปั้นโปรแกรมเมอร์กลุ่มเปราะบาง พัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง-โปรแกรมมิ่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่าง พม. กับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด เพื่อนำ Platform มาใช้ในการสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของ พม. ให้ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างเกมใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต


โดยจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมในการนำ Platform มาสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม เพื่อใช้พัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน พร้อมร่วมวางแผน สนับสนุน และติดตามประเมินผล มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสสำหรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต

- Advertisement -


กระแสตอบรับข้าวไทยงาน THAIFEX 2023 ยอดซื้อขายพุ่งเกือบ 100 ล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการซื้อขายข้าว และความสนใจต่อข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX-ANUGA ASIA 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.ที่ผ่านมา จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดี 15 จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษที่สําคัญของไทย


ซึ่งข้าวไทยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ และผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เกิดการเจรจาซื้อขายข้าวทันทีภายในงานปริมาณ 2,750 ตัน มูลค่ารวม 96 ล้านบาท และคาดการณ์คำสั่งซื้อภายในเวลา 1 ปี ปริมาณ 8,600 ตัน หรือมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 396 ล้านบาท ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ และคุณภาพของข้าวไทย ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ มาตรฐานผู้ผลิตและผู้ส่งออกผู้ส่งออกข้าวคุณภาพของโลก


บสย.เปิดศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ยกทีมหมอหนี้ช่วย SMEs อยุธยา

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร โดยมี นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเขตภาคกลางให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566


สำหรับโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร จัดโดย ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ร่วมกับ สำนักงานเขตภาคกลาง ทีมงานด้านการบริหารหนี้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ การขอสินเชื่อ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมหมอหนี้ จาก บสย. F.A. Center และ สำนักงานเขตภาคกลาง พร้อมกันนี้ บสย. ยังจัดทีมบริหารหนี้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้มาตรการ “บสย. พร้อมช่วย”


ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ แท็กทีมตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายเดชา จาตุธนานันท์ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตรวจราชการกรณีปกติหน่วยงานระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล้วยน้ำไท


โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสุชาดา โพธิ์เจริญ นายวัชรุน จุ้ยจำลอง นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กสอ. ให้การต้อนรับ และมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด กสอ. เข้าร่วมการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) อย่างพร้อมเพรียงโดย กสอ. มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ “โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” และมุ่งเน้นการสร้างโมเดลชุมชนดีพร้อม ให้ธุรกิจและชุมชนเติบโตไปด้วยกันจากการประสานประโยชน์ โดยโครงการ DIPROM HEROES (ดีพร้อมฮีโร่) สนับสนุนการขับเคลื่อน


‘รองปลัดเกษตรฯ’ ร่วมงานเปิดเทศกาลทุเรียนชุมพร ปี 2566

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ตลอดจน นางอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร นายสุรพศ สุวรรณรักษา ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอย/แปลงใหญ่ อำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 9 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรบ้านบางกลอย ตำบลหงษ์เจริญ ร่วมกันจัดงานวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้รับทราบถึงการเริ่มฤดูกาลทุเรียนของจังหวัดชุมพร และเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีรสชาติหวานมัน กรอบอร่อย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดชุมพร บูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน และมีมาตรการป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จนถึงกระบวนการส่งออกเพื่อรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News