HomeBT Newsมีกิจกรรมอะไรบ้าง? ในงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ”

มีกิจกรรมอะไรบ้าง? ในงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ”

งานมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากจะเป็นการเปิดตัว Grand Opening เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการประกาศพื้นที่พิเศษและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ FOODS TALKS WALKS ARTS ให้ได้เข้าร่วมกันแบบชิค ๆ ถึง 7 จุด ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จุดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างมาลองดูกัน

จุดที่ 1 ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์

- Advertisement -

*เฉพาะวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-20.30 .

พิธีเปิด Grand Opening ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเปิด โดยมีการแสดง แสง สี เสียง ชุดมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากำกับการแสดงโดยศุภักษรผู้กำกับชื่อดัง บอกเล่าเรื่องราวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมพลุดอกไม้ไฟเทคนิคพิเศษได้บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ที่ใกล้บริเวณจัดงาน และสามารถชม Live สดได้ทาง www.facebook.com/DASTATHAILAND ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 .

จุดที่ 2 โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

1. กิจกรรม DASTA TALKS ล้อมวงคุย : ร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

17 มีนาคม 2566

เวลา 09.00-15.30 . ณ เวทีกลางโรงสีแดง

กิจกรรมเสวนาภายใต้การขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
เวลา 15.31 – 16.30 . ณ ห้องมรดกโลก

กิจกรรมเสวนาบทบาทของ อพท. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)”

18 มีนาคม 2566 ห้องมรดกโลก
เวลา 13.30 – 14.30 .

กิจกรรมเสวนามาตะ ลุ่มน้ำการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เวลา 14.31 – 15.30 .

กิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (CBT) เครื่องมือสู่การสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เวลา 15.31 – 16.30 .

กิจกรรมเสวนาควายปลักจากควายบ้านสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

19 มีนาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลก

เวลา 14.01 – 15.00 .

กิจกรรมเสวนาข้าวสังข์หยดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เวลา 15.01 – 16.00

กิจกรรมเสวนาวิถีคน วิถีโหนดการยกระดับภูมิปัญญาสูู่ของมีค่าทางการท่องเที่ยวอย่างยืน
เวลา 16.01 – 17.00 .

กิจกรรมเสวนาโนราการประยุกต์มรดกวัฒนธรรมสู่การอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย

ติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILAND
2. กิจกรรม ‘SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY’
วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 .

นิทรรศการ ‘SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY’
ชิมอาหารจานพิเศษในบรรยากาศสบาย ๆ จาก ‘SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY’ และเมนูอาหารถิ่นจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3.
ร้านคราฟท์
วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 .
ชมและเลือกซื้องานคราฟท์จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากลูกปัดโนรา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผ้าบาติก ฯลฯ

4. กิจกรรมการแสดง

วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-20.00 .

โครงการนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน ประจำปี 2566 : ชมการแสดงทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

จุดที่ 3 ไททันโปรเจ็กต์สเปซ
17-19
มีนาคม 2566 เวลา 10.30-18.30  . (นิทรรศการต่อเนื่องที่จัดในวันพฤหัสวันอาทิตย์จนถึงเดือนมิถุนายน 2566)

1. นิทรรศการNORA SHADOW’ – ใต้เงาบรรพกาล โนรานาฏกร นำเสนอเรื่องราวของโนราผ่านเลนส์ของศิลปะหลากแขนง เชื่อมต่อวัฒนธรรมโบราณกับโลกปัจจุบัน
16-18
มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30  . (ต้องจองบัตรล่วงหน้า)
2. ART
ละครดังฝรั่งเศส แปลเป็นฉบับพากย์ไทยในการดูแลของครูป้อม  กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน โดยมีการเสวนาหลังการแสดง
บัตรราคา 200 บาท  บัตรนักเรียนราคา  100 บาท จองบัตรที่คุณกาน  082 894 1491

จุดที่ 4 ถนนนครนอก ตั้งแต่แยกยะหริ่ง (มีการปิดการจราจรเพื่อเป็นถนนคนเดิน ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 .)

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 .
1.
นิทรรศการวิชาการสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษา , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

2. กิจกรรม “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
3. ‘FOOD TRUCK IN OLD TOWN’
ชิมอาหารเทรนดี้ และบรรยากาศแบบฟู้ดทรัคบุกเมืองเก่า
จุดที่ 5 ตรอกต้นหลิว (ท่าน้ำตรงข้ามแยกยะหริ่ง)

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 .
โซนกิจกรรมสงขลาเข้าท่า : โซนกิจกรรมสงขลาเข้าท่า’ : ร่วมทำ WORKSHOP เท่ ๆ และชมสินค้าเก๋ ๆ วิถีชุมชนเกาะยอ แบบสงขลาเข้าท่า
จุดที่ 6 สงขลาสเตชั่น

17-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 .
นิทรรศการภาพถ่ายวิถีลุ่มน้ำ วิถีสงขลา : ชมภาพถ่ายจากหลากหลายช่างภาพ สะท้อนวิถีแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเมืองเก่าสงขลา

จุดที่ 7 ย่านเมืองเก่าสงขลา

‘EXCLUSIVE WALKING TOUR’ เดินทอดน่อง มองเมืองเก่า (ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)

18  มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 .
1.
เส้นทางท่องเที่ยว The City of Lagoon : ทอดน่องล่องเลสาบสงขลา สัมผัสวิถีชีวิตและความผูกพันกับสายน้ำของผู้คนในทะเลสาบสงขลา นั่งเรือหางยาวไปกับชาวประมง ร่วมให้อาหารปลาและชมทิวทัศน์อันงดงาม เรียนรู้และลิ้มรสเมนูอาหารพื้นเมืองแท้ ๆ พร้อมดื่ม ด่ำกับบรรยากาศยามเย็นริมทะเลสาบสงขลา
19 
มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 .

2. เส้นทางท่องเที่ยว The Singora in Harmony : ยลวิถีเมืองเก่าสงขลา
สัมผัสเรื่องราวความงดงามของการหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้  ย้อนอดีตตั้งแต่สร้างบ้านแปงเมือง ถอดรหัสพหุวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดโบราณ ลิ้มรสมื้อค่ำเมนูพหุวัฒนธรรม และขนมโบราณโดยชุมชน ปิดท้ายด้วยการชมทิวทัศน์เมืองสงขลาแบบ 360 องศา บนดาดฟ้ามัสยิดบ้านบน

ติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วม EXCLUSIVE WALKING TOUR ได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILAND

กิจกรรมน่าสนใจเยอะจัดเต็มแบบนี้ แต่บอกเลยว่าเข้าร่วมงานฟรีตลอดการจัดงานพลาดไม่ได้ ขอบคุณกิจกรรมสร้างสรรค์ดี ๆ จากอพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่าย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News