HomeBT Newsแบงก์ชาติ งัดเครื่องชี้เร็ว BOT RAT ข้อมูลเชิงลึก 5 ด้านตามติดเศรษฐกิจไทย

แบงก์ชาติ งัดเครื่องชี้เร็ว BOT RAT ข้อมูลเชิงลึก 5 ด้านตามติดเศรษฐกิจไทย

นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้จัดทำเครื่องมือตามติดเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว(BOT RAT) เน้นให้ข้อมูลสถิติเพื่อติดตามความอยู่ดีกินดีเชิงพื้นที่ ทำให้เห็นภาพใกล้กับภาพปัจจุบันมากที่สุด และให้เห็นภาพเชิงพื้นที่ เน้นเผยแพร่เครื่องชี้ที่มีความถี่และความเร็วสูง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนวางแผนธุรกิจไปข้างหน้าได้ดีในโลกปัจจุบันที่ผันผวน และยังเป็นเครื่องมือให้นำไปสู่การออกนโยบายต่อไปด้วย

สำหรับข้อมูลที่จะเห็นในเบื้องต้นมี 5 ด้าน โดยด้านแรกเป็นเศรษฐกิจภาพรวม จากเฟซบุ้ก มูฟเมนท์ เป็นรายวัน ทำให้เห็นการเคลื่อนที่ของประชาชนในภูมิภาคในระดับรายอำเภอ ด้านที่ 2 เรื่องท่องเที่ยว เป็นข้อมูลให้เห็นการท่องเที่ยวผ่านการจองที่พักในจังหวัดท่องเที่ยว , การเดินทางทางบกเห็นจากการท่องเที่ยวในภูมิภาคผ่านการเดินทางด้วยยานพาหนะ 4 ล้อ และดัชนีการเดินทางทางอากาศ จะเห็นถึงจำนวนผู้เดินทางเข้าภูมิภาคที่เดินทางโดยเครื่องบิน

ด้านที่ 3 เรื่องการจับจ่ายใช้สอยประชาชน ดัชนีสะท้อนภาคการขนส่งสินค้า ทำให้เห็นถึงการขนส่งสินค้าและการค้าในพื้นที่ ผ่านการจราจรของรถบรรทุก 6-10 ล้อ , ดัชนีการซื้อสินค้าออนไลน์ เห็นถึงความสนใจของประชาชนในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และดัชนีความเชื่อมั่นใช้จ่าย ชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นการใช้จ่ายประชาชนโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย

- Advertisement -

ขณะที่ด้านที่ 4 เรื่องการจ้างงาน หลังจากโควิดทำให้แรงงานในระบบถูกปลดออกจากกำลังแรงงานในระบบ ทำให้ต้องติดตามว่าจะกลับมาได้อย่างไร ซึ่งดูได้จากดัชนีความเชื่อมั่นการจ้างงาน ทำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นการจ้างงานของประชาชนโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ ชี้ความต้องการจ้างงานโดยรวบรวมจากประกาศหางานของนายจ้างผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด

ส่วนด้านที่ 5 ด้านสุดท้าย ภาคเกษตรซึ่งในประเทศไทยเกษตรกรมีถึง 13 ล้านคนเป็นกำลังแรงงาน ถ้าผลผลิตการเกษตรดี ราคาดี เกษตรกรจะเข้ามาใช้จ่ายในเมือง เกิดผลทวีคูณให้เศรษฐกิจ โดยดูจากเครื่องชี้ดัชนีความเสี่ยงภัยแล้ง เห็นความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจากปัจจัยที่มีอิทธิพล , ปริมาณน้ำในเขื่อน ชี้แนวโน้มปริมาณน้ำสำหรับการเกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร เห็นถึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อช่วยสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว

“ที่ผ่านมาเศรษฐกิจดูได้จากเดือนที่ผ่านมาแล้ว ตอนนี้จะดูได้ในอนาคตไปข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร เป็นการรวมศูนย์ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึก ให้ได้ทั้งประชาชนและธุรกิจได้ใช้ได้ด้วย ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ทุกวันที่ 15 ของเดือน เช่น 15 พ.ย.นี้ ข้อมูลจะมีถึง 31 ต.ค. ซึ่งเครื่องชี้เร็วจะทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้และกำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนี้ภาพเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวในประเทศขยับดีขึ้น การใช้จ่าย การจ้างงานดีขึ้น เห็นกลับเข้ามาในอีอีซีพอสมควร ส่วนภาคเกษตรอาจต้องรอฟ้าฝน คาด พ.ย.-ธ.ค.จะเห็นดีมากขึ้น”

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News