HomeBT News'คลัง-ก.ล.ต.-สพร.' ยกระดับความร่วมมือ ให้ภาคธุรกิจยื่นขอ-ออกใบอนุญาตผ่าน E-licensing

‘คลัง-ก.ล.ต.-สพร.’ ยกระดับความร่วมมือ ให้ภาคธุรกิจยื่นขอ-ออกใบอนุญาตผ่าน E-licensing

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) ระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายในการให้บริการสำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “E-Service”

โครงการ E-licensing ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (fully digital) ตั้งแต่การยื่นคำขอออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงาน

- Advertisement -

ทั้งนี้ E-Licensing เป็นใบอนุญาตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแรกภายใต้ระบบ Biz Portal ที่ผู้ออกใบอนุญาตเป็นระดับรัฐมนตรี และจะนำร่องด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ซึ่งจะพร้อมเปิดระบบให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2565 และจะได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป เพื่อมุ่งสู่การให้บริการ E-Licensing ผ่านระบบBiz Portal ตลอดกระบวนการสำเร็จลุล่วง และมุ่งสู่การให้บริการในรูปแบบ Fully Digital ต่อไป

โครงการ E-Licensing จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกจากโครงการดังกล่าวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอ การติดตามสถานะคำขอ ตลอดจนถึงขั้นตอนการรับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในทุกขั้นตอนจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และช่วยลดภาระต้นทุนด้านกระดาษและการเดินทางให้กับประชาชน อันเป็นการส่งเสริมการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News