HomeBT NewsSCB จับมือ NIA เสริมแกร่งเอสเอ็มอี

SCB จับมือ NIA เสริมแกร่งเอสเอ็มอี

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดหลักสูตร“NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” เสริมแกร่งผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านทักษะทางธุรกิจ และการตลาด พร้อมนำร่องสู่ธุรกิจเอสเอ็มอี

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารมีแนวนโยบายทางด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานทั้งของธนาคาร รวมไปถึงการมอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนากระบวนการทำงานของลูกค้าเอสเอ็มอี ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพมากมาย ทำให้เข้าใจถึงบริบททางด้านขีดความสามารถและข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะทางด้านการตลาดและขยายธุรกิจที่เห็นว่าธนาคารสามารถช่วยพัฒนาต่อได้

จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดอบรมหลักสูตร “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” เน้นการเสริมความรู้เชิงผู้ประกอบการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีด้วยการเสริมแนวความคิดและประสบการณ์ทางด้านการตลาดและธุรกิจ เพื่อนำเสนอและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมโครงสร้างทางการเงิน เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนกับบริษัท เป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้เรายังต้องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการเสริมประสิทธิภาพการทำธุรกิจของเอสเอ็มอี ในปัจจุบันผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะมีโอกาสเข้าร่วม Business Matching พบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของธนาคารฯ จากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอและพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ทางด้านกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้กับเอสเอ็มอี ทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนในประเทศไทยและนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยมากขึ้น สตาร์ทอัพในช่วง Early Stage สามารถหาแหล่งเงินทุนลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้และหากเข้าสู่ช่วงGrowth Stage แล้ว บริษัทมีทางเลือกที่จะจัดโครงสร้างรูปแบบใหม่ให้กับบริษัท

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

NIA ได้จัดตั้งสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ขึ้นโดยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดของสตาร์ทอัพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งโอกาสเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ ความรู้และมุมมองแบบนักธุรกิจ และแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงการนวัตกรรมแบบเปิด โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย และ NIA venture เป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ เน้นพิจารณารูปแบบธุรกิจของโครงการซึ่งจะต้องมีลักษณะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้หลักสูตร “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นไปในทางการทำ Business Matching, Testing Ground และการช่วยหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อบ่มเพาะชั้นเชิงทางธุรกิจให้กับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ในระยะ Growth Stage พร้อมเดินหน้าแข่งขันและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมจะผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่าน 4 องค์ประกอบในการทำธุรกิจ ได้แก่ องค์ความรู้ (Academy) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Banking product and service) เครือข่ายธุรกิจ (Connection) และดิจิทัลโซลูชั่น (Digital Solution) ใช้ระยะเวลาอบรม 26 สัปดาห์ จำนวนผู้เข้าอบรม 30 บริษัท

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News