HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 10 มีนาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 10 มีนาคม 2566


คุณหญิงปัทมา ชูบทบาทผู้หญิงยุคใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล กล่าวเนื่องในวันสตรีสากลว่า ผู้หญิงที่รักในบทบาทหน้าที่ตัวเอง อดทนสู้ไม่ยอมแพ้ แต่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม จะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด


ในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในภารกิจยากๆ รับมืองานท้าทายใหม่ๆ ขณะที่เป็นลูกสาว เป็นภรรยา เป็นแม่ และเป็นแม่บ้านที่ดีไปพร้อมกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสมดุล จำเป็นต้องมีทศนคติในแง่บวก ทั้งกับการทำงาน กับการดำเนินชีวิต กับโลกที่ผันผวนและวิกฤต เชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดๆที่ทำไม่ได้

- Advertisement -

ผู้หญิงพร้อมแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยยังคงรักษาคุณสมบัติของภาวะผู้นำกับความเป็นผู้หญิง คือผสมผสานระหว่างความอ่อนโยน โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีวินัย กับความทนทาน กล้าหาญ มั่นใจ เข้มแข็ง ยืนหยัดไม่ลดเป้าหมาย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมรับมือกับงานยาก อุปสรรค และความท้าทาย เช่นนี้ ผู้หญิงจะย่อมสามารถดำรงชีวิตกับผู้คน และงานที่เรารักได้อย่างมีความสุข


ยอดพักโรงแรมเดือน ก.พ. โตต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนก.พ.2566 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 66% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อโรงแรมในเกือบทุกภูมิภาค


อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ 67% ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงงานเดิมเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และมีการแย่งแรงงานระหว่างโรงแรม ซึ่งการขาดแคลนแรงงานได้ส่งผลกระทบกับคุณภาพการให้บริการบ้าง โดยผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ ใช้วิธีการปรับตัวด้วยการจ้างพนักงาน Part-time และเพิ่ม OT เพื่อบรรเทาปัญหา


คลังเล็งออกมาตรการภาษีหนุนจ้างงานผู้สูงอายุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวถึงการจ้างงานในปัจจุบันแม้จะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงปี 2563-2564 แต่ต้องยอมรับว่าไทยยังเจอปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะซึ่งเป็นแรงงานที่ตลาดต้องการในอนาคต


ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเร่งหามาตรการเพื่อมาดูแลสังคมผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้ที่เกษียณอายุการทำงาน 60 ปี ให้มีรายได้อยู่ได้ โดยต้องทำ 2 ทาง คือ ทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งคลังกำลังพิจารณาว่าจะมีมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างไร และอีกด้านคือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งฐานะการคลังในปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหา


ดันท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 27.29 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.4 ล้านล้านบาท โดยได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 14 มี.ค. นี้ เพื่อพิจารณาประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ


โดยมี 3 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในปี 2566-2570 คือ 1. วางนโยบายการท่องเที่ยวด้วยจุดแข็งของประเทศไทย 2. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และ 3. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบองค์รวมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี


บขส.ผนึกไปรษณีย์ไทย รุกบริการขนส่งพัสดุ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามแนวคิด Sharing Economy โดยรูปแบบความร่วมมือจะเป็นการส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้าหนึ่ง ไปยังศูนย์กระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่ง หรือ Hub to Hub และการส่งมอบสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้แก่ผู้รับปลายทาง หรือ Hub to Door


โดยในปีนี้จะเริ่มต้นด้วย Hub to Hub ก่อน ซึ่งเป็นการนำพัสดุภัณฑ์ที่ฝากส่งกับบขส. มาส่งผ่านรถยนต์ขนส่งของไปรษณีย์ไทย ไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ คาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 350 ชิ้น/เที่ยว หรือ 10,500 ชิ้น/เดือน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News