Home เช็คค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในอาเซียน 2020

เช็คค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในอาเซียน 2020

ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอาเซียนปี 2020

ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงสุ่มเสี่ยง ไม่มีทีท่าจะฟื้นอย่างง่ายๆ เนื่องจากความอึมครึมของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน ยังปกคลุมโลก แต่ในปีหน้าหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศในอาเซียนยังเดินหน้าปรับค่าแรงขั้นต่ำ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ

 ตรวจสอบค่าแรงขั้นต่ำ สำหรับประเทศในอาเซียนปี 2563

กลุ่มประเทศ CLMV

ประเทศเวียดนาม
ประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือนอัตราใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ใน 4 เขต จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 โดยจะปรับเพิ่มร้อยละ 5.7 สูงสุดปรับเพิ่มเป็น 4.42 ล้านด่อง หรือประมาณ 5,700 บาท และในเขตต่ำสุดจะอยู่ที่ 3.07 ล้านด่อง หรือประมาณ 4,000 บาท คิดเป็นค่าจ้างรายวันอยู่ที่ประมาณ 180-260 บาท

- Advertisement -

ประเทศกัมพูชา
ประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือน เมื่อกันยายนที่ผ่านมา โดยจะปรับเพิ่มค่าจ้างเป็น 5,700 บาท จาก 5,500 บาท โดยประมาณ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 แต่ทั้งนี้ยังมีเงินอื่นๆ ที่บริษัทนายจ้างจะบวกเข้าไปในค่าจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และโบนัสสำหรับพนักงานอาวุโส รวมๆ แล้วค่าจ้างรายเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 6,280 – 6,600 บาท หรือวันละ 285- 300 บาท  ทั้งนี้อัตราค่าจ้างดังกล่าวของกัมพูชา หลักๆ แล้วจะปรับเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และรองเท้า

ประเทศ สปป. ลาว
สปป. ลาว ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และยังคงเป็นอัตราปัจจุบัน อยูู่ที่ 1.1 ล้านกีบ หรือราว 3,760 บาท คิดเป็นค่าจ้างรายวันตกวันละประมาณ 170 บาท

ประเทศเมียนมา
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันของเมียนมา ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ในอัตราวันละ 4,800 จ๊าต หรือเกือบวันละ 100 บาท ทั้งนี้เมียนมาจะปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันทุก ๆ 2 ปี สำหรับอัตราใหม่คาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้องค์กรแรงงานของเมียนมาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่มค่าจ้างเป็น 5,600 จ๊าต หรือ 113 บาท โดยประมาณ

กลุ่มประเทศอาเซียนเดิม

ประเทศไทย
คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาท ให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยจังหวัดชลบุรี และ ภูเก็ต ปรับเพิ่มสูงสุด 336 บาท จาก 330 บาท ขณะที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ปรับเพิ่มเป็น 313 บาท จาก 308 บาท เฉลี่ยแล้วปรับเพิ่มเกือบร้อยละ 1

ประเทศฟิลิปปินส์
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันของฟิลิปปินส์ บังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยอัตราค่าจ้างแรงงานสูงสุดวันละ 537 เปโซ หรือ 320 บาท สำหรับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรม และหากอยู่ในภาคเกษตร ธุรกิจค้าปลีก และโรงงาน ที่มีคนงานต่ำกว่า 15 คน จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละประมาณ 300 บาท

ประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือน เมื่อเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จะปรับอัตราค่าจ้างอีกร้อยละ 8.51 จากเดิมในเขตที่มีค่าแรงสูงสุดอยู่ที่ 3.9 ล้านรูเปียห์ จะเพิ่มเป็น 4.2 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 9,250 บาท หากคิดเป็นรายวันจะอยู่ที่ประมาณ 420 บาทต่อวัน ขณะที่ในเขตที่ค่าจ้างต่ำสุดอยู่ในเขตพิเศษยอกยาการ์ตา ทางตอนใต้ของเกาะชวา โดยมีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประมาณ 3,700 บาท หรือวันละ 168 บาท

ทั้งนี้การกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 34 เขต เขตค่าจ้างแรงงานสูงๆ คือ ในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงจาร์กาต้า ปาปัว สุลาเวสีเหนือ

ประเทศมาเลเซีย
ประกาศเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เฉพาะในเมืองหลักๆ เท่านั้น โดยปรับเพิ่มเป็น 1,200 ริงกิต ประมาณ 8,700 บาท หรือคิดเป็นวันละ 395 บาท

ประเทศสิงคโปร์
นับเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสุดในอาเซียน โดยหลักๆ แล้วนักธุรกิจและนักธุรกิจจะเข้าไปประเทศสิงคโปร์ในฐานะของการเป็นบริษัทเทรดดิ้ง และโฮลดิ้ง คอมพานี โดยประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,596 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 124,894 บาท

ประเทศบรูไน
มีรายได้หลักจากพลังงาน ได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมดของบรูไน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,242 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 78,393 บาท

 

***หมายเหตุ: อัตราค่าจ้างแรงงานรายเดือน คิดจากจำนวนวันทำงาน 22 วัน จันทร์-ศุกร์ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนใช้อัตราสกุลเงินท้องถิ่น หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรััฐ แปลงเป็นเงินบาท ณ เดือนธันวาคม 2562

 

Surisa Srikunsab BTECONhttps://businesstoday.com
Economic news editor on Public policy, Trade& Investment, Energy, Industry, Agriculture and World Economy; CLMV, Silk road economy, ASEAN+3

Latest

สภาอุตฯ ชี้ เอกชนหวั่นระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ต.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณ...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 19 ต.ค. เพิ่ม 5 ราย ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 40 ล้านคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 5 ราย ใน State Quaratine ซึ่งเดินทางกลับมาจาก คูเวต, ญี่ปุ่น,ตุรกี,เคนยา และ บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม...

กอร.ฉ. ออกหนังสือ จับตา-ระงับไลฟ์ Voice TV-The Reporters-ประชาไท-The Standard

หลังจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและส่งตรงจากพื้นที่ ล่าสุดเช้าวันนี้(19 ต.ค.63) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเอกสาร คำสังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ลงชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า "จากการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริง แต่ยังไม่มีหนังสือ-คำสั่ง...

จีนผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหว โต้สงครามการค้าสหรัฐฯ

รัฐบาลจีนได้ผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหวเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อตอบสนองต่อการกระทำของสหรัฐ หลังจาก ความขัดแย้งทางการค้า และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป อ่าน : ไนซ์กรุ๊ปตั้งทีมรับมือ คาดหลังโควิดส่งออกเสื้อผ้ากีฬาอาจฟื้นโตเป็น 2 เท่า กฎหมายของรัฐบาลจีนมีการระบุให้ประเทศจีนสามารถใช้ “มาตรการต่างตอบแทน” กับประเทศที่ละเมิดการควบคุมการส่งออกและคุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน การควบคุมการส่งออกภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะนำมาใช้กับพลเรือน ทหาร และผลิตภัณฑ์นิวเคลียร์ รวมถึงสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะมีการตีพิมพ์รายการโดยละเอียดสำหรับแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทันการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนตอบโต้สหรัฐที่พยายามกีดกันบริษัทไฮเทคสัญชาติจีน...

Related News

Flash express บุกตลาด AEC อัดเม็ดเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท วางโมเดล อี-คอมเมิร์ซ แบบใหม่

Flash express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร เพิ่มเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านบาทจากการสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในประเทศไทยเพื่อกรุยทางสู่ ASEAN หวังเปิดบริการ 3 ประเทศ ภายในปีนี้พร้อมลุยเมกกะโปรเจกต์ใหม่จับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจพลังงานสินค้าอุปโภค-บริโภค และธุรกิจการเงิน เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมสากลพร้อมเติบโตคู่ไปกับอี-คอมเมิร์ซได้อย่างมั่นคงในระยะยาว นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส...

อาเซียนหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต่างเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ นักวิเคราะห์และนักวางแผนนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่างลุ้นว่าปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลกระทบต่อกลุ่ม อาเซียน จะมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางใดภายหลังการเลือกตั้ง หากผลการเลือกตั้งเป็นไปตามผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดซึ่งนายโจ ไบเดน มีคะแนนนำประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จากผลการสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสื่อชั้นนำของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าผู้ตอบคำถามราว 60% เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ที่ดีกว่าเดิมสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และน่าจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น หากมีการเปลี่ยนผู้นำในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แต่แม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นเช่นนั้น ผู้สังเกตการณ์ทางการฑูตมองว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามอันร้อนระอุระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง ทั้งในกรณีน่านน้ำข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อจะยังคงไม่หมดไปง่ายๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการฑูตมองว่าการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เพียงผู้เดียว...

กัมพูชารักษาโควิด-19 หายดีทุกราย ไม่พบป่วยใหม่

กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชารายงานว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในประเทศทั้งหมด 274 ราย ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว โดยกัมพูชาไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยใหม่นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงฯ ระบุว่าผู้ป่วยหายดีรายสุดท้ายเป็นชายชาวอินโดนีเซีย วัย 18 ปี ซึ่งเดินทางจากอินโดนีเซียมายังกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 ก.ค. โดยเขาถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-โซเวียต (Khmer-Soviet Friendship Hospital) ในกรุงพนมเปญ หลังจากมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบถึง 2 ครั้ง “ขณะนี้อัตราการหายดีของผู้ป่วยโรคโควิด-19...

เมียนมาหนัก! ป่วยโควิด-19 ‘ติดเชื้อในท้องถิ่น’ เพิ่ม 120 เสียชีวิต 2

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมา เปิดเผยว่าเมียนมาตรวจพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่ม 2 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 120 ราย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตและผู้ป่วยในประเทศสะสมอยู่ที่ 14 และ 2,009 ราย ตามลำดับ กระทรวงฯ ระบุว่าหญิงอายุ 55 ปี และชายอายุ 45 ปี...

เมียนมาทำสถิติติดเชื้อโควิด-19 ใหม่สูงสุดในวันเดียว 70 ราย

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมารายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่มอีก 70 ราย ทำสถิติการติดเชื้อสูงสุดใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ เมียนมาตรวจพบโรคนี้ในประเทศเป็นครั้งแรก ตัวเลขดังกล่าวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาอยู่ที่ 574 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ส.ค. มีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากท้องถิ่นทั้งหมด 107 รายในรัฐยะไข่ และเนื่องจากหลายวันมานี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในรัฐยะไข่เพิ่มขึ้น รัฐบาลเมียนมาจึงส่งอาสาสมัครสาธารณสุข 46 คนไปยังเมืองซิตตเวเพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการประกาศคำสั่งให้ทุกคนเก็บตัวอยู่บ้านในเขตการปกครอง...