HomeBT News"สื่อสร้างสรรค์" กระตุ้นประชาชนตื่นตัวเรื่อง "สุขภาพจิต"

“สื่อสร้างสรรค์” กระตุ้นประชาชนตื่นตัวเรื่อง “สุขภาพจิต”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี โดยภายในงานมีการเปิดตัว ภาพยนตร์สารคดีชุด “วงแหวนใต้สำนึก” ที่จะออกอากาศ ผ่านสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ช่วงเดือนมกราคม 2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตดังนั้นบุคคลรอบข้างสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตเหล่านี้ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสามารถมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่นๆ ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือและให้ความรู้กับคนรอบข้างรวมถึงตัวผู้ป่วยเพื่อเข้าใจอาการของบุคคลที่ป่วยทางจิตได้

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า เรื่องของสุขภาพจิตต้องอาศัยความเข้าใจของคนรอบข้าง ซึ่งบางครั้งในอดีตผู้ป่วยเกี่ยวกับจิตเวชสังคมมักมองว่าเป็นตัวตลกของสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นปีศาจอยู่เสมอ ดังนั้นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้ป่วยทางจิตเวชให้สังคมเข้าใจใหม่ว่าผู้ป่วยทางจิตต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและผู้ป่วยเหล่านี้ก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าหากสังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

“สำหรับประเทศไทยเมื่อรวมทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตพบว่ามีผู้ป่วย 1 ใน 5 ของประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทางสุขภาพจิตรวมถึงอาการต่างๆซึ่งเชื่อว่าการสร้างความตระหนักรู้นี้จะทำให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเหล่านี้ได้ คุณจะเป็นผู้ป่วย 1 ใน 5 คนหรือจะเป็นคนทั่วไป 4 คน ที่จะช่วยผู้ป่วย 1 คน”

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว
- Advertisement -

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อป้องกันในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดหัวข้อในการจัดงานภายใต้การป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญทำให้เกิดการสูญเสียประชากรทั่วโลกก่อนวัยอันควร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ระบุว่า ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะเรามีความมุ่งเน้นที่จะนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญของการเป็นสื่อสาธารณะ ที่สำคัญการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีชุด “วงแหวนใต้สำนึก” จำนวน 6 ตอน เชื่อว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องของสุขภาพจิตและเรื่องของจิตเวชถ้าหากเราเรียนรู้ได้เร็วและทราบได้เร็วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพยนตร์สั้น 6 ตอนนี้มีแผนที่จะออกอากาศในช่วงต้นมกราคมปี 2563

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะแดป ครีเอชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ระบุว่า สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ ประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าใจถึงผู้ที่มีปัญหาทางจิต โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้กำกับชื่อดังอาทินนทรีนิมิบุตร รวมถึงได้รับข้อมูลจากแพทยสภาเพื่อให้ข้อมูลกับผู้กำกับต่างๆโดยการนำกรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริงเข้ามาอบรมเพื่อให้ผู้กำกับเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดเรื่องราวมาสู่ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยบทภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการตรวจเช็คข้อมูลจากแพทยสภาจึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าภาพยนตร์สารคดีชุดนี้จะมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาของผู้ป่วยที่เป็นด้านจิตเวชได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาของเยาวชนบุคคลวัยทำงานและผู้สูงอายุ ครบทุกช่วงวัย

“โดยเป้าหมายของภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและคนรอบข้างของผู้ป่วยทางจิตให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงอาการของผู้ป่วยทางจิตเวชเพื่อให้สามารถเข้ารักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าจะรู้ตัวตนว่าป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิต”

นายอดิศักดิ์ กล่าว
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News