HomeBT Newsครม.อนุมัติ MOU อาชีวศึกษาฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างไทย-ออสเตรีย

ครม.อนุมัติ MOU อาชีวศึกษาฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างไทย-ออสเตรีย

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือครม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย (บันทึกความเข้าใจฯ) เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา

โดยจะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงในโรงเรียน วิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเน้นการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในด้านแรงงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความสนใจของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรียจะประกอบด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและนายจ้างที่เป็นบริษัทที่จัดฝึกอบรม สำหรับวิทยาลัยจะมีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นสถาบันการศึกษานำร่อง เนื่องจากเดิมเป็นฐานในการฝึกอบรมของออสเตรียและจะมีการขยายไปสู่วิทยาลัยอื่นๆ ในภาคตะวันออก

- Advertisement -

โครงการนำร่องจะมุ่งเน้นการเพิ่มภาคปฏิบัติของการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาในบริษัทต่างๆ ของแต่ละประเทศ และจะมีการส่งเสริมให้นายจ้างที่เป็นบริษัทจัดอบรมเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกระบวนการฝึกอบรมและการปรับเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนธุรกิจ และการจัดเตรียมโรงเรียนอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติ

“โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการลงนามในวันที่ 14 พ.ย. 65 นี้ เพื่อความร่วมมือกันอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับรองรับอุตสาหกรรม และโครงการต่าง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” น.ส.ทิพานัน กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News