HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 8 มีนาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 8 มีนาคม 2566


นายกฯชื่นชมพลังสตรีสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสตรี ในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ


จึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมปรับเปลี่ยนเจตคติต่อบทบาทสตรี บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งพลังสตรีและเด็กหญิง จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ภายในปี 2570

- Advertisement -


ครม.ไฟเขียว “ปตท.สผ.-เชฟรอน” สำรวจน้ำมันในอ่าวไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ให้สิทธิในการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย


โดยอนุมัติให้ บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจหมายเลข G1/65 และ G3/65 และอนุมัติให้ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจหมายเลข G2/65 ทั้งนี้  อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจลงนามกับผู้ได้รับสิทธิ โดยสิทธิในการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมของทั้งสามแปลง ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต มีกำหนดระยะเวลาสำรวจ 6 ปี


เคาะงบ 3,191 ล้านบาท ลดค่าไฟ 4 เดือน ช่วยกลุ่มเปราะบาง

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงิน 3,191 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน


โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน


กบง.ตรึงราคา NGV ต่ออีก 3 เดือน 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. พิจารณาสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


โดยที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ ปตท. กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ประกอบด้วย  รถยนต์ทั่วไป คงราคาขายปลีก 17.59 บาทต่อกิโลกรัม และรถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. คงราคาขายปลีก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-15 มิถุนายน 2566


ผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่น SME ชะลอตัว

ศูนย์วิจัยและข้อมูล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาส 1/2566 และคาดการณ์อนาคต จำนวนกว่า 500 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม


พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ระดับ 65.09 ชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2565  ซึ่งอยู่ในระดับ 65.66 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความกังวลของผู้ประกอบการในด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News