HomeBT News"Advice" มองตลาดไอทีซบเซาแต่ "อีสปอร์ท" ยังโต

“Advice” มองตลาดไอทีซบเซาแต่ “อีสปอร์ท” ยังโต

“Advice” มองอุตสาหกรรมสินค้าไอทีซบเซา แต่กลุ่มเกมยังคงโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อเกิดจากสังคมเปิดกว้างยอมรับอาชีพดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนักกีฬาอีสปอร์ท และ ยูทูปเบอร์

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต การขายและการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ระบุว่า ภาพรวมตลาดของสินค้าไอทีในปีนี้ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ซื้อ แต่ส่วนตัวของ “แอดไวซ์” ภาพรวมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปีนี้ยังคงเติบโตขึ้นแต่อาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับปีอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่เติบโตมากที่สุดยังคงเป็นกลุ่ม คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ซึ่งหากแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าจะพบว่าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของผู้เล่นเกมมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆและส่งผลทำให้กลุ่มอื่นๆมีอัตราการเติบโตลดลง โดยปัจจัยมาจากภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตมากขึ้นและการยอมรับของสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งสัดส่วนการตลาดของแอดไวซ์ มีการแยกเป็นส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปกติและส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ ซึ่งหากเทียบอัตราการเติบโตกับปีที่ผ่านมาคาดว่าในปีนี้น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมตลาดเทคโนโลยีในปีหน้า การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้อุปกรณ์ไอที ทั้งคอมพิวเตอร์และฮาร์ดไดรฟ์ต่างๆมีราคาที่ลดลงในคุณภาพเดียวกัน และจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่า กระแสของตลาดอุตสาหกรรมไอทีค่อนข้างเงียบเหงา

- Advertisement -

ทำการตลาดอีสปอร์ทเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสังคม

นายจักรกฤช มองว่า การดึงเอาอุตสาหกรรมเกมและอี-สปอร์ท เข้ามา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทสามารถขยายยอดขายไปยังกลุ่มใหม่ๆที่กำลังเติบโตได้ ขณะเดียวกันเป้าหมายของบริษัทคือต้องการขยายฐานการรับรู้ในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของเกมและกีฬาอีสปอร์ท ที่สามารถสร้างรายได้สร้างงานและอาชีพรวมถึงชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ ส่วนตัวมองว่าประเทศไทยควรจะมี “ลีก” การแข่งขันเป็นของตนเองได้แล้ว เหมือนกับฟุตบอล เนื่องจากว่าปัจจุบันเป็นเพียงการสร้างนักกีฬาเพื่อส่งไปแข่งขันยังประเทศอื่นๆ ซึ่งหากประเทศไทยมีลีกการแข่งขันเป็นของตนเองก็จะทำให้ต่างชาติเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยและส่งนักกีฬาจากต่างชาติเข้ามาแข่งขัน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดอีสปอร์ท ไทยมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการซื้อสินค้าไอทีออนไลน์

“สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ในราคาที่สูง นอกจากว่าจะไม่สามารถหาซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้ในพื้นที่ของตนเอง หรือมีคนบอกต่อลูกค้าถึงจะยอมซื้อสินค้าออนไลน์ และพฤติกรรมส่วนใหญ่มักเป็นการซื้อสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางมากกว่าการสั่งจ่ายแบบตัดบัตรเครดิต เพราะเนื่องจากการจ่ายเงินปลายทางทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสินค้าไม่มีตำหนิหรือเสียหายระหว่างขนส่ง เพราะหากเกิดเรื่องราวเหล่านี้ก็จะทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานหากชำระเงินด้วยบัตรเครดิตล่วงหน้าก่อน” นายจักรกฤช กล่าว

สำหรับภาพรวมสินค้าออนไลน์ของบริษัทพบว่าหากแบ่งตามมูลค่ากลุ่มสินค้า DIY , คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) , คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) และเครื่องพิมพ์ ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่าอุปกรณ์อื่นๆ แต่ถ้าหากมองในแง่ของปริมาณจะพบว่าผู้ซื้อฮาร์ดดิสไดรฟ์และอุปกรณ์ฮาร์ดไดร์ฟต่าง ๆ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด มาเป็นอันดับ 1 ขณะที่หากแบ่งตามเกรดของสินค้าจะพบว่าสินค้าที่บริษัทขายจะอยู่ในช่วงสินค้าราคาถูกไปจนถึงสินค้าระดับกลาง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สินค้าที่เกี่ยวกับเกมจะมีราคาที่สูงจนจับต้องได้ยากสำหรับกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด

ถ้าเทียบกับสินค้าที่บริษัทขายทั้งหมดจะพบว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 20 ของสินค้าทั้งหมดซึ่งนับรวมคอมพิวเตอร์เกมมิ่งและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ ขณะที่ยอดขายออนไลน์กว่าร้อยละ 60-70 ยังคงเจาะกลุ่มในตลาดของลูกค้ากรุงเทพฯเนื่องจากลูกค้าในต่างจังหวัดยังนิยมซื้อสินค้าผ่านทางร้านแฟรนไชส์ของบริษัทมากกว่า ซึ่งเป้าหมายของบริษัทไม่ใช่การสร้างแพลตฟอร์มในการขายของเพื่อมาแข่งขันกับพันธมิตรทางการค้าอื่นๆแต่เป็นการส่งเสริม SME ให้สามารถอยู่รอดและขายสินค้าได้ในจังหวัดต่างๆ

ภาพรวมตลาดสินค้าไอที สปป.ลาว

ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายตลาดไอทีไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ซึ่งหากนับระยะเวลาที่เข้าไปก็เป็นปีที่ 2 แล้ว และสามารถขยาย สาขาครบทุกแขวงรวม 27 สาขา แต่เนื่องจากมูลค่าทางการตลาดของ สปป.ลาว ยังคงอยู่ในมูลค่าที่ไม่สูงมากนักดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีก หลายปีกว่าที่จะสามารถขยายกิจกรรมทางการตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอีสปอร์ตได้ เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านประชากรและปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของ สปป.ลาว แต่ส่วนตัวเชื่อว่าในอนาคตก็จะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความน่าสนใจเนื่องจากนักลงทุนจากจีนเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนก็มองว่า เวียดนามและเมียนมาร์ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเพราะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของตลาดไอทีสูงเช่นกัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News