HomeBT Newsกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมด้านความมั่นคงไซเบอร์ ที่สิงคโปร์

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมด้านความมั่นคงไซเบอร์ ที่สิงคโปร์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity) ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

-4 กระทรวงใหญ่ จัด “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019”
-ก.วัฒฯ รวม Big Data ด้านวัฒนธรรม

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้หารือประเด็นหลัก คือ แนวทางและกลไกการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียนระหว่างเวทีการประชุมต่างๆ เพื่อบูรณาการและกำหนดทิศทางของอาเซียนในเรื่องนี้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- Advertisement -

รวมถึงหารือเกี่ยวกับบรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐบนโลกไซเบอร์ (Norms of Responsible State Behaviour in Cyberspace) ภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีในภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและหารือในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจุบันไทยได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของอาเซียน โดยไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Center ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มีผู้แทนประเทศอาเซียนอาเซียนเดินทางเข้ามาร่วมอบรมเป็นประจำและต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรอาเซียนรวมถึงไทยได้รับการอบรมแล้ว 232 คน

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือทวิภาคีกับ Dato Seri Awang Abdul Mutalib รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสารสนเทศการสื่อสารแห่งบรูไนดารุสซาลาม เพื่อแลกเปลี่ยนแผนและนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตกลงที่จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านไอซีทีระหว่างไทยกับสิงคโปร์

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News