HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 7 มิถุนายน 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 7 มิถุนายน 2566บสย.ผนึกหอการค้าไทย หนุน SMEs บุกตลาด Modern Trade

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ BUSINESS ACCELERATOR” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้ประเมินความพร้อมของธุรกิจ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสู่โอกาสในการเตรียมความพร้อมยกระดับธุรกิจเข้าสู่ช่องทางขาย Modern Trade


โดย บสย. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ประเมินความพร้อมของธุรกิจ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสู่โอกาสในการเตรียมความพร้อมยกระดับธุรกิจเข้าสู่ช่องทางขาย Modern Trade และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs

- Advertisement -

นายสนั่น กล่าวว่า โครงการ “BUSINESS ACCELERATOR” เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 โดยปีนี้มี 4 พันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการ คือ บสย. Toyota CP Seeding และ MW ซึ่งรุ่นนี้ จะคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ร่วมโครงการสูงสุดเกือบ 100 ราย ผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการ จะได้รับการส่งต่อเข้าสู่ช่องทางขาย Modern trade กับหน่วยงานพันธมิตร


กรมศุลกากรจัดการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย. 2566 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศุลกากรอาเซียนของคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีศุลกากรอาเซียน จำนวน 5 คณะทำงาน ได้แก่


คณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Customs: CCC) คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group: CPTFWG) คณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร (Customs Enforcement and Compliance Working Group: CECWG) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางศุลกากร(Customs Capacity Building Working Group: CCBWG) และคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASEAN Single Window Steering Committee: ASWSC)

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างศุลกากรอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และองค์การศุลกากรโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงการหารือร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ EU-ASEAN Business Council และ US-ASEAN Business Council เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค อีกด้วย


EXIM BANK ออกพันธบัตร SME Green Bond มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท

EXIM BANK ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ SMEs (SME Green Bond) ครั้งแรกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs


โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายพันธบัตร และนายทะเบียนพันธบัตร ซึ่งนักลงทุนชั้นนำในประเทศไทยตอบรับเป็นอย่างดีด้วยยอดการจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า ทำให้ระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี ท่ามกลางตลาดการเงินที่มีความผันผวนและภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียว เติมเต็ม Green Financial Ecosystem ให้ครบวงจรมากขึ้น


ธ.ก.ส.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปีมาอยู่ที่ 2.00% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของตลาด ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.50% ต่อปีเพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของธนาคาร พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs)


ขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.10-0.25% ต่อปีประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนชั้นดี (MRR) จาก 6.875% ปรับขึ้น 0.10% เป็น 6.975% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) จาก 5.375% ปรับขึ้น 0.250% เป็น 5.625% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.750% ปรับขึ้น 0.125% เป็น 6.875% ต่อปี โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป


“กรุงไทย” เสนอขาย DR และ DRx อ้างอิง 4 หุ้นเทคชั้นนำ ดีเดย์ 21 มิ.ย.นี้

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออก DR80 เสนอขายโดยตรง (Direct Listing) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและจีน จำนวน 4 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น DR อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ออกและเสนอขายในรูปแบบ DRx (Fractional DR) ลงทุนได้เป็นหน่วยย่อยกว่า DR ทั่วไป ได้แก่ 1. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT80X) ผู้ผลิตซอฟท์แวร์รายใหญ่ หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ChatGPT 2. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG80X) บริษัทแม่ของ Google 3. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นวิเดีย คอร์ปอเรชั่น (NVDA80X) ผู้นำตลาด GPU หรือการ์ดจอในธุรกิจเกม


ส่วน DR อ้างอิงหุ้นจีน คือ DR อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท ไป่ตู้ อิงค์ (BIDU80) เปิดซื้อขายในเวลาทำการของตลาดหุ้นไทย แบบไม่หยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน โดยบริษัทไป่ตู้ เป็นผู้ให้บริการ Search engine รายใหญ่ที่สุดของ ทั้งนี้ ธนาคารเสนอขาย DR และ DRx 4 หลักทรัพย์ใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้ทั้งช่วงกลางวัน สำหรับ DRและกลางคืน สำหรับ DRx ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News